Varhaiskasvatuksen arvot - nämä asiat ovat meille tärkeitä!

Kategoria: Varhaiskasvatus
Takaisin

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin on.

Varhaiskasvatussuunnitelma-arvot

Myönteisyys näkyy lämminhenkisenä, hyväksyvänä ja kannustavana ilmapiirinä. Myönteisessä ilmapiirissä ihminen nähdään perusolemukseltaan hyvänä ja iloitaan yhdessä onnistumisen kokemuksista.

Jokainen on osa yhteisöä ja voi ilmaista mielipiteitä, ajatuksia ja vaikuttaa toimintaan. Yhteisöllisyys on vastuun kantamista ja yhdessä tekemistä.

Kasvatuksessa korostuu rajojen ja rakkauden merkitys, turvallisten aikuisten läsnäolo, hyvät kaverit ja lasten hyvinvointi.

Lapsi tulee nähdyksi, kuulluksi ja pidetyksi omana itsenään. Huolehdimme, että oppimisympäristö on turvallinen.

Huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Pidämme tärkeänä toisten huomioon ottamista, vuorovaikutusta, kasvatuksellista yhteistyötä, luottamusta ja avoimuutta.  

Julkaistu: 15.11.2017 12.01