Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (päivähoitomaksu) määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palvelun tarpeen mukaan.

Maksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä. 

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, Koulutusrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia (tietyin edellytyksin), perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Kaikki muut tulot, joita tässä listassa ei mainita, otetaan huomioon.

Henkilökohtaisen päivähoitomaksuarvion voi käydä laskemassa maksulaskurilla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) sekä voimassaoleviin varhaiskasvatuksesta annettuihin lakeihin.

Maksupäätöksiä ja laskuja koskevat tiedustelut:

  • Toimistosihteeri Nina Sundqvist

Päivähoitomaksut

Virastotie 3 15870 Hollola

Avoinna

Ma        09:00 - 17:00
Ti - To   09:00 - 16:00
Pe         09:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Sundqvist Nina, toimistosihteeri
044 780 1411

etunimi.sukunimi@hollola.fi