Varhaiskasvatuksen kesä 2022

Pyydämme huoltajia ilmoittamaan lasten hoidon tarpeet Edlevon (ent. TietoEdu) kautta kesäpäivystysajalle 27.6.-31.7.2022

Hollolan varhaiskasvatuspalvelut kartoittavat asiakasperheiden kesäajan varhaiskasvatuksen tarpeita. Kesäaikana varhaiskasvatusta järjestetään rajoitetusti ja osittain keskitettynä.

Hollolan varhaiskasvatuksen kesäpäivystysaika on 27.6.-31.7.2022.

Pyydämme huoltajia ilmoittamaan lasten hoidon tarpeet kesäpäivystysajalle 27.6.-31.7.2022  Edlevon kautta

Pyydämme huoltajia ystävällisesti varaamaan lapsille hoidon kesäpäivystysajalle viimeistään keskiviikkona 18.5.2022. Lapselle on varattava jokaiselle päivälle hoitoaika tai lapsen lomaillessa merkittävä poissaolo. Mikäli kesäajan hoitoajat eivät vielä ole tiedossa, niin tulee käyttää arviota. Arvio tulee korjata oikeaksi ennen hoitoaikojen lukittumista.

Lisäksi toivomme huoltajien ilmoittavan tiedossa olevat lapsen muut kesäajan poissaolot myös kesäkuun ja elokuun ajalle. Mikäli lapselle on tehty ryhmän tai yksikön vaihdos elokuun alusta alkaen, ilmoitetaan hoitoajat ja poissaolot uuteen ryhmään. Käyttämättä jääviä tunteja ei voi siirtää muuhun ajankohtaan.

 

Kesäpäivystysajan poissaolon vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun

Hyvityksen maksussa saa vain koko kesäpäivystysajan 27.6.-31.7.2022 kestävästä poissaolosta. Poissaolo tulee ilmoittaa viimeistään keskiviikkona 18.5.2022, tämän jälkeen ilmoitettua poissaoloa ei hyvitetä. Yksittäisiä vapaapäiviä ei hyvitetä. 

Maksussa hyvitetään vain varhaiskasvatusyksikön toimintapäivät. Toimintapäiviksi katsotaan kaikki arkipäivät, jolloin päiväkoti on auki. Vuorohoidossa olevilla lapsilla toimintapäiviksi katsotaan myös viikonloput ja pyhäpäivät. 

Jos lapsi on aloittanut kunnallisen varhaiskasvatuksen ennen syyskuuta 2021 toisessa kunnassa, eikä päivähoidossa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen varhaiskasvatus@hollola.fi (oikeus maksuttomaan heinäkuuhun). 

 

2016 syntyneet, esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevat syksyn esioppilaat

Esiopetuksen lukuvuosi on 10.8.2022-2.6.2023. Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, ainoastaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 1.8. alkaen. Tämä tulee huomioida myös hoitoaikoja ilmoittaessa:  valikosta valitaan tuleva hoitopaikka, jolle ilmoitetaan hoitoajat viikosta 31 alkaen.

Palvelun tarve muutetaan 10.8.2022 alkaen huoltajan täyttämän #montaluontoa -lomakkeen mukaiseksi. Lomake tulee täyttää 31.5.2022 mennessä. Maksussa huomioidaan esiopetuksen maksuton osuus 10.8. alkaen. Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä.

Palveluseteli

Oikeus palveluseteliin päättyy 31.7.2022, joten muistattehan irtisanoa palvelusetelin.

Olettehan muistaneet ilmoittaa huhtikuun loppuun mennessä esioppilaan kuljetustarpeesta lomakkeella.

 

2015 syntyneet, koulunsa 10.8.2022 aloittavat lapset

Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8., jolloin oikeus varhaiskasvatukseen päättyy 31.7. Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava yksikön lähiesimiehen kanssa. Huoltajien tulee irtisanoa varhaiskasvatuspaikka web-palveluissa, jos tarve päättyy ennen 31.7.2022.

 

Kesäpäivystysajan järjestelyistä tiedotamme mahdollisimman pian 18.5. jälkeen.