Varhaiskasvatuksen kesä 2023

Kesäajalla keskitämme osittain varhaiskasvatustoimintaa lasten ja henkilöstön lomaillessa. Lisäksi yksiköissä kesän aikana tapahtuvat remontit aiheuttavat muutoksia.

hiekkalaatikolla

Kesäajan järjestelyt kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

Tiedote 2 22.5.2023

Herralan päiväkodin lapset
5.6.–22.6. Nostavan päiväkodilla
26.6.–28.7. Kankaan koululla
31.7.–4.8. Nostavan päiväkodilla
7.8. alkaen Herralan päiväkodilla

Herralan esiopetuksen lapset
5.6.–22.6. Nostavan päiväkodilla
26.6.–28.7. Kankaan koululla
31.7.–4.8. Nostavan koululla
7.8. alkaen Herralan koululla

Nostavan päiväkodin lapset
5.6.–22.6. Nostavan päiväkodilla
26.6.–28.7. Kankaan koululla
31.7. alkaen Nostavan päiväkodilla

Nostavan esiopetuksen lapset
5.6.–22.6. Nostavan koululla
26.6.–28.7. Kankaan koululla
31.7. alkaen Nostavan koululla

Hälvälän esiopetuksen lapset
5.6.–22.6. Tiilikankaan koululla
26.6.–28.7. Kankaan koululla
31.7. alkaen Tiilikankaan koululla

Tiilikankaan esiopetuksen lapset
5.6–22.6. Tiilikankaan koululla
26.6–30.7. Kankaan koululla
31.7. alkaen Tiilikankaan koululla

Hämeenkosken päiväkodin lapset
5.–22.6. Hämeenkosken päiväkodilla
26.6.-.28.7. Kankaan koululla
31.7. alkaen Hämeenkosken päiväkodilla

Hämeenkosken esiopetuksen lapset
5.–22.6. Hämeenkosken päiväkodilla
26.6.–28.7. Kankaan koululla
31.7. alkaen Hämeenkosken koululla

Pyhäniemen päiväkodin lapset
5.–22.6. Pyhäniemen päiväkodilla
26.6.–28.7. Kankaan koululla
31.7. alkaen Pyhäniemen päiväkodilla

Pyhäniemen esiopetuksen lapset
5.–22.6. Pyhäniemen päiväkodilla
26.6.–28.7. Kankaan koululla
31.7. alkaen Pyhäniemen koululla

Salpakankaan päiväkodin ja esiopetuksen lapset
5.6.–31.7. omissa yksiköissään

Satulinnan päiväkodin lapset
6.6.–9.8. Satulinnan päiväkodilla
Poikkeus: ajalla 19.6.–22.6. Laululintujen ja Satakielten Viskarit Soramäessä ja tämän jälkeen Satulinnassa

Soramäen päiväkodin lapset (pois lukien Runojoki)
6.–22.6. Soramäen päiväkodilla
26.6.–28.7. Satulinnan päiväkodilla
31.7. alkaen Soramäen päiväkodilla

Koulurinteen päiväkodin lapset ja Soramäen päiväkodin Runojoen lapset
6.–22.6. Koulurinteen päiväkodilla
26.6.–28.7. Satulinnan päiväkodilla
31.7. alkaen Koulurinteen päiväkodilla

Perhepäivähoidon varahoito Salpakankaan päiväkodilla

Vesikansa:
Kalliolan päiväkodin lapset
5.6.–31.7. Kalliolan päiväkodilla

Kalliolan esiopetuksen lapset
6.–23.6. Kalliolan koululla
26.6.–28.7. Kalliolan päiväkodilla
31.7. alkaen Kalliolan koululla

Kukkilan päiväkodin lapset
5.6–30.6. Kukkilan päiväkodilla
3.7–4.8. Kalliolan päiväkodilla
7.8. alkaen Kukkilan päiväkodilla

Paimelan päiväkodin ja esiopetuksen lapset
5.–23.6. Kalliolan koululla
26.6.–28.7. Kalliolan päiväkodilla
31.7.–8.8. Kalliolan koululla
9.8. alkaen Paimelassa

Perhepäivähoidon varahoito Kalliolan päiväkodilla

Yhteystiedot

Salpakankaan päiväkodin Kangasvuokot 044 780 1574 
Salpakankaan päiväkodin Keltavuokot 044 780 1413 
Salpakankaan päiväkodin Punavuokot 044 780 1595 
Salpakankaan päiväkodin Sinivuokot 044 780 1575 
Salpakankaan päiväkoti/perhepäivähoidon varahoito 044 780 1367
Salpakankaan alkuluokat 044 780 1471 
Herrala 044 780 1596 
Nostava päiväkoti 044 780 1559
Nostavan esiopetus 044 780 1559
Pyhäniemen esiopetus 044 780 1652 
Pyhäniemen päiväkoti 044 780 1786 (yli 3v) ja 044 780 1577 (alle 3v)
Hämeenkosken esiopetus 044 748 8916 
Hämeenkosken päiväkoti 044 780 1218 (yli 3v) ja 044 748 8924 (alle 3v)
Soramäen päiväkoti 044 780 1515 
Satulinnan päiväkoti 044 780 1618 
Tiilikankaan esiopetus 044 780 1642 
Hälvälän esiopetus 044 780 1642 
Paimelan esiopetus ja päiväkoti 044 780 1216, 044 780 1282 
Kalliolan päiväkoti (alle 3 v) 044 780 1637

Kalliolan päiväkoti (yli 3 v) 044 780 1464, 044 780 1638, 044 780 1639 
Kukkilan päiväkoti (alle 3 v) 044 780 1435, 044 780 1442

Kukkilan päiväkoti (yli 3 v) 044 780 1343, 044 780 1519, 044 780 1226 
Kalliolan esiopetus 0447801437 (A), 0447801636 (B), 0447801436 (C)

Koulurinteen päiväkoti 044 780 1318

Terveisin Varhaiskasvatuspalvelut  
22.5.2023 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiedote 17.4.2023

Hyvät huoltajat, kartoitamme kesäajan varhaiskasvatuksen tarpeita. Kesällä varhaiskasvatusta järjestetään keskitetysti kuntakeskuksen ja Vesikansan alueilla.
Maksussa hyvitetään päivystysajan poissaolo ajalla 26.6.-31.7.2023.
Järjestelyillä mahdollistamme päiväkotien huoltotyöt/remontit ja henkilöstön lomat.

Pyydämme, että ilmoitatte lapsen kesäajan 5.6. - 8.8.2023 hoidon tarpeet viimeistään keskiviikkona 3.5.2023. Hoidon tarve ilmoitetaan Edlevon kautta.  

Lapselle on varattava jokaiselle päivälle hoitoaika tai lapsen lomaillessa merkittävä poissaolo. Mikäli ette vielä tiedä ko. ajankohdan hoitoaikoja, niin käyttäkää arviota. Arvio tulee korjata oikeaksi ennen hoitoaikojen lukittumista.  
Mikäli lapsellenne on tehty ryhmän tai yksikön vaihdos elokuun alusta alkaen, ilmoitattehan hoitoajat ja poissaolot uudelle sijoitukselle. Käyttämättä jääviä tunteja ei voi siirtää muuhun ajankohtaan. 
 
POISSAOLON VAIKUTUS MAKSUUN 
Vain koko päivystysajan 26.6.-31.7.2023 poissaolo hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa. Huomioittehan, että heinäkuun viimeinen päivä on maanantai. 
Poissaolo tulee ilmoittaa viimeistään keskiviikkona 3.5.2023, tämän jälkeen ilmoitettua poissaoloa ei hyvitetä. Yksittäisiä vapaapäiviä ei hyvitetä.  
Asiakasmaksussa hyvitetään vain varhaiskasvatusyksikön toimintapäivät. Toimintapäiviksi katsotaan kaikki arkipäivät, jolloin päiväkoti on auki. Vuorohoidossa olevilla lapsilla toimintapäiviksi katsotaan myös viikonloput ja pyhäpäivät.  
Jos lapsi on aloittanut kunnallisen varhaiskasvatuksen ennen syyskuuta 2022, eikä varhaiskasvatuksessa ole ollut katkosta, on heinäkuu maksuton.  
Jos lapsi on aloittanut kunnallisen varhaiskasvatuksen toisessa kunnassa ennen syyskuuta 2022, eikä varhaiskasvatuksessa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen varhaiskasvatus@hollola.fi  
  
2017 SYNTYNEET LAPSET (esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevat syksyn esioppilaat)  
Esiopetuksen lukuvuosi on 9.8.2023-31.5.2024. Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, ainoastaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 1.8. alkaen. Tämä tulee huomioida myös hoitoaikoja ilmoittaessa: valitsettehan valikosta tulevan hoitopaikan, jolle ilmoitatte hoitoajat viikosta 31 alkaen. Elokuun alun poissaoloja ei hyvitetä maksussa. 
Palvelun tarve muutetaan 9.8.2023 alkaen täyttämänne #montaluontoa -lomakkeen mukaiseksi. Täytättehän lomakkeen 31.5.2023 mennessä, mikäli se on vielä täyttämättä. Maksussa huomioidaan esiopetuksen maksuton osuus 9.8. alkaen. Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä. Oikeus palveluseteliin päättyy 31.7.2023, joten muistattehan irtisanoa palvelusetelin. 
Muistattehan ilmoittaa huhtikuun loppuun mennessä esioppilaan kuljetustarpeesta lomakkeella.  
  
2016 SYNTYNEET LAPSET (koulunsa 9.8.2023 aloittavat)  
Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8., jolloin oikeus varhaiskasvatukseen päättyy 31.7. Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava yksikön lähiesimiehen kanssa. Muistattehan irtisanoa varhaiskasvatuspaikan web-palveluissa, jos tarve päättyy ennen 31.7.2023. 
  
  
Kesäajan järjestelyistä tiedotamme mahdollisimman pian 3.5. jälkeen. 
Terveisin Varhaiskasvatuspalvelut  
17.4.2023