Varhaiskasvatuspaikka

Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen.
Lapsen vanhemman tai muun huoltajan, joka haluaa lapselle kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakeminen ja paikan vastaanottaminen

Paikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Päätös varhaiskasvatuspaikastaa pyritään ilmoittamaan perheelle viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon alkamista. 

Paikka on hyväksyttävä/hylättävä kahden viikon kuluessa päätöksestä, muutoin päätös raukeaa ja paikkaa on haettava uudelleen.

Asiakkuus ja laskutus alkavat päätöksessä vahvistetun aloituspäivän mukaan.
Aloituspäivää voi siirtää enintään kuukaudella.

Päivähoidon aloitus

Palvelun tarve

Keskeytykset ja paikan irtisanominen (keskeytys määräajaksi, keskeytys isyysrahakauden ajaksi, siirto toiseen hoitopaikkaan)