Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) on toimintaamme ohjaava asiakirja.

Varhaiskasvatuksessa tehtävänämme on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. 

Hollolan varhaiskasvatuksessa olemme sitoutuneet lapsen leikin, leikkitaitojen ja luontosuhteen vahvistamiseen sekä kielen kehityksen tukemiseen. Kaiken toimintamme perustana on positiivisen pedagogiikan toteuttaminen ja olemassa olevan hyvän vahvistaminen. Pidämme tärkeänä päivittäisiä ihmisten välisiä kohtaamisia. Kohtaamisen mahdollistaa hyvin organisoitu, kiireetön arki, jossa jokaista hetkeä osataan arvostaa. Hoidon, kasvatuksen ja oppimisen perustana on hyvä ja lämmin vuorovaikutus.