Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) on toimintaamme ohjaava asiakirja.

Lapsen hyvinvoinnin tukeminen on toimintamme ensisijainen tavoite. Tähän tavoitteeseen vastaamme lisäämällä henkilöstön ammatillista tietoisuutta, lapsen ja vanhempien osallisuutta sekä moniammatillista yhteistyötä.

Pidämme tärkeänä päivittäistä ihmisten välistä kohtaamista ja sen merkitystä. Hoidon, kasvatuksen ja oppimisen perustana on hyvä ja lämmin vuorovaikutus. Kehitämme yhä vahvemmin lasten aloitteista viriävää toimintaa, leikkiä ja lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keskeisessä roolissa on myös kasvatuskumppanuuden vahvistaminen.