Varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) 1.8.2019

Takaisin

Hollolan varhaiskasvatuksessa on otettu 1.8.2019 alkaen käyttöön päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma

VASU

Opetushallitus päätti varhaiskasvatussuunnitelman perusteista joulukuussa 2018. Päätös edellytti kunnilta varhaiskasvatussuunnitelman laatimista ja käyttöön ottamista elokuuhun 2019 mennessä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa (OPETUSHALLITUS)

Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 (HOLLOLAN KUNTA)

Hollolan Hyvinvointivaliokunta hyväksyi päivitetyn Varhaiskasvatussuunnitelman 19.6.2019 pidetyssä kokouksessa.

Hollolan varhaiskasvatuksessa on keskeistä lapsen päivittäinen kohtaaminen, vuorovaikutus ja osallisuus.

Toiminnan tavoitteellisena lähtökohtana on jokaisen lapsen yksilöllinen kehitys, oppiminen ja hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Yhteistyötaitoja kehitetään kunnioittavassa ja vuorovaikutteisessa ympäristössä.

Turvallinen, toisia kunnioittava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri ennaltaehkäisee kiusaamista ja syrjäytymistä.

Leikki ja liikkuminen ovat luonnollinen osa lapsen päivää, tälle annetaan arjessa riittävästi tilaa.

Hyvän huomiointi arjen tilanteissa, suunnittelussa ja arvioinnissa on tärkeää.

Huoltajien osallisuutta edistetään yhteisellä tavoitteella.

Julkaistu: 03.09.2019 13.39