Vastavalmistunut hakee työttömyysetuutta nopeimmin verkossa

Kategoria:
Takaisin


Keväällä opintonsa päättävän kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, jos töitä ei ole heti tarjolla. On tärkeää noudattaa TE-palvelujen ohjeita ja pitää työnhaku voimassa. Työttömyysetuushakemus on nopeinta jättää Kelan asiointipalvelussa.

Vastavalmistunut voi jättää työttömyysetuushakemuksen heti, kun hän on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyysetuutta ei voida maksaa, jos ei ole ilmoittautunut TE-toimistoon. Kela maksaa työttömyysturvaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien, koska omavastuupäivät on poistettu koronaepidemian takia 6.7. asti.

Vastavalmistunut voi saada Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Tyypillisesti vastavalmistuneelle maksetaan työmarkkinatukea. Jos hakija on valmistunut ammatillisesta koulutuksesta ja hänellä on riittävästi työhistoriaa, hänelle voidaan maksaa peruspäivärahaa. Työttömyyskassa voi maksaa myös ansiopäivärahaa, jos hakija kuuluu kassaan ja hänellä on riittävästi työhistoriaa.

Työmarkkinatukea koskevat hieman eri ehdot kuin peruspäivärahaa. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen eli tuen suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi vanhempien tulot, jos hakija asuu heidän kanssaan samassa taloudessa.

Odotusaika ilman ammatillista koulutusta oleville


Lukiosta tai muusta yleissivistävästä koulutuksesta valmistuneille Kela voi maksaa työmarkkinatukea 5 kuukauden (21 viikon) odotusajan jälkeen. Odotusajan laskeminen alkaa, kun hakija ilmoittautuu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Odotusaikaa lyhentävät esimerkiksi kalenteriviikot, jolloin hakija on ollut työssä, jonka työaika on vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen.

Jos työttömyys jatkuu


Kelaan pitää ilmoittaa, jos työttömyys jatkuu. Helpointa on tehdä ilmoitus verkossa. Ilmoitukseen merkitään työttömyyspäivät sekä esimerkiksi satunnaiset osa-aika- ja keikkatyöt. Jos työttömyysturvan saajalla on tuloja, ne sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Alle 300 euron kuukausitulot eivät vaikuta työttömyysetuuden määrään.

Myös asumistukea voi hakea


Vastavalmistunut voi hakea myös yleistä asumistukea. Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle eli tukeen vaikuttavat ruokakunnan yhteenlasketut asumismenot ja tulot. Oikeutta asumistukeen ja sen määrään voi arvioida asumistuen laskurilla.

Vastavalmistuneella voi olla oikeus myös toimeentulotukeen. Työttömyysturvaa ja asumistukea on aina haettava ennen toimeentulotukeen turvautumista. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat, kuten pankkitilillä olevat säästöt.

Lisätietoja asiakkaalle:

Työttömyysturvaa Kelasta?
Työmarkkinatuen odotusaika
Työttömyysturvan ehtoja alle 25-vuotiaille
Yleinen asumistuki
Kysy Kelasta -palsta verkossa
Työttömyysturvan ja asumisen tuet -palvelunumero 020 692 210 arkisin klo 9–16

Julkaistu: 20.05.2020 16.05