Verohallinnon lähettämät pyynnöt rakentamisilmoituksista Herralan alueella

Takaisin

Rakentamisilmoitus

Vuoden 2020 aikana Herralan seudulla tehtiin rakennustietojen selvitystä, jonka perusteella rekistereistä puuttuneiden eri ikäisten rakennusten tietoja lisättiin rakennus- ja huoneistorekisteriin. Rakennuksille merkittiin myös alkuperäinen valmistumisvuosi selvityksessä saatujen tietojen perusteella. 

Verohallinto on nyt alkuvuoden aikana lähettänyt kirjeinä näiden rakennusten omistajille pyyntöjä rakentamisilmoitusten tekemiseen verohallinnolle. 

Rakentamisilmoitus koskee rakennustyömaalla tehtyä rakennusluvan alaista rakentamistyötä, kuten esim. uuden rakennuksen rakentamista ja sen tarkoituksena on mm. harmaan talouden torjunnan kannalta kerätä tietoa rakennustyöstä maksetuista palkoista ja palkkioista. 

Nyt pyyntöjä rakentamisilmoituksista on tullut myös sellaisille kiinteistöille, joilla ei ole tehty uusia rakennustöitä, vaan vanhojen rakennusten lisäys rekisteritietoihin selvitysprojektin yhteydessä. 

Kirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti tietoja voi ilmoittaa joko verohallinnon asiointipalvelussa (Omavero.fi) tai lomakkeella. 

Rakennuksen omistajat voivat vastata pyyntöön ilmoittamalla rakennuksen todellisen valmistumisajankohdan ja tiedon, että kiinteistöllä ei ole suoritettu uusia rakennustöitä, vaan kyse on vanhan rakennuksen tietojen lisäämisestä rekistereihin. 

Julkaistu: 01.04.2021 13.30