Vesiensuojelu

Hollolassa on Vesijärven lisäksi paljon pienjärviä.

Hollola on päättänyt olla omalta osaltaan aktiivinen vesiensuojelun toimija. Vesistövisio vuosille 2020 - 2025 luo suuntaviivat tulevaisuuden toimille. Kunnan strategiassa ja kuntalaisille tehdyissä kyselyissä korostuu lähiluonnon ja virkistysarvojen merkitys hollolalaisille.

Visiota toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Työhön saavat osallistua kaikki, jotka haluavat. Vision tausta-aineistona on ideapankki, johon on koottu vision ulkopuolisia ja seuraavan ohjelmakauden mahdollisia toimenpiteitä. Visio on luettavissa tämän sivun linkkilistassa. 

Hollolan kunnan pienjärvien tilaa seurataan säännöllisesti. Vuodesta 2022 lähtien seurannassa on yhteensä 19 järveä:

 • Ahvenainen (lisätty seurantaan 2022)
 • Arkiomaanjärvi
 • Hahmajärvi (velvoitetarkkailu)
 • Hedelmätarhanlampi (lisätty seurantaan 2022)
 • Iso-Lano (lisätty seurantan 2022)
 • Iso-Tiilijärvi
 • Kalliojärvi (lisätty seurantaan 2022)
 • Keski-Tiilijärvi
 • Kastarlammi (lisätty seurantaan 2022)
 • Kutajärvi
 • Leppälammi (lisätty seurantaan 2022)
 • Likojärvet (isompi)
 • Matjärvi
 • Mustajärvi (lisätty seurantaan 2022)
 • Sairakkalanjärvi
 • Soltinjärvi (lisätty seurantaan 2022)
 • Työtjärvi
 • Valkjärvi
 • Vähä-Tiilijärvi


Viimeisimmät järviraportit ja -tulokset ovat luettavissa tämän sivun linkkilistassa.

Virallisten uimarantojen hoidosta vastaa Hollolan kunnan elinvoiman palvelualue ja niillä uimavesien tarkkailusta vastaa terveydensuojelu.