Vesihuollon hinnasto, toimitus- ja sopimusehdot muuttuvat 1.6.2020

Takaisin

1.6.2020 alkaen voimaan tulevien muutosten lisäksi vesihuoltolaitoksen asiakkaita muistutetaan kiinteistön vastuuasioista ja häiriötilanteiden viestinnästä.

Hollolan vesihuoltolaitoksen uusi hinnasto sekä toimitus- ja sopimusehdot ovat ladattavissa tästä linkistä.


Hinnaston päivitys


Vedenkulutus on laskenut viime vuosina, mutta samanaikaisesti vesihuoltopalveluiden tuottamisen ja häiriötilanteisiin varautumisen kustannukset ovat nousseet. Tästä syystä vuosittain perittävien käyttö- ja perusmaksujen rakennetta on tarpeen muuttaa siten, että kiinteän perusmaksun osuutta nostetaan, mikä on myös valtakunnallinen yleisohje.

Perusmaksuja nostetaan 15 %, mikä tarkoittaa noin 20 € korotusta pienkuluttajien vuosittaiseen maksuun. Rekolan ja jatkossa myös Laitialan alueiden kiinteistöiltä peritään vesihuoltolain ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti korkeampaa perusmaksua. Suurkuluttajat jaetaan jatkossa kahteen eri maksuluokkaan siten, että vesimäärän 500-1000 m³/vuosi kuluttajien perusmaksu laskee ja on puolet >1000 m³/vuosi vesimäärän maksusta. 

Vedenkulutuksen mukaan perittävät talous- ja jäteveden käyttömaksut säilyvät ennallaan. Tavanomaisesta yhdyskuntajätevedestä selvästi poikkeavasta jätevedestä voidaan kuitenkin periä korotettua jätevesimaksua.

Hulevesien eli rakennusten kuivatus-, sade- ja sulamisvesien johtaminen jätevesiviemäriin on kiellettyä (vesihuoltolaki 17 d §). Jos kiinteistö johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin, siitä voidaan periä korotettua jätevesimaksua (50 %). Hulevedet aiheuttavat turhia kustannuksia ja ongelmia, esim. runsaiden rankkasateiden aikana viemärivesien tulvimista kaduille, pihoille, kiinteistöjen kellareihin ja vesistöihin.

Vesihuoltoverkostoon liittyvältä kiinteistöltä perittävä liittymismaksu on siirtokelpoinen eli se siirtyy kiinteistöä myydessä uudelle omistajalle.

Uudet liittymismaksut muutetaan verollisiksi ja palautuskelvottomiksi. Käytännössä kiinteistön maksaman liittymismaksun suuruus säilyy ennallaan. 1.4.2004-31.5.2020 maksetut liittymismaksut ovat edelleen palautuskelpoisia.


Toimitus- ja sopimusehtojen päivitys


Sopimus- ja toimitusehdot on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä. Päivityksessä on käytetty Vesilaitosyhdistyksen, Suomen Kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteistyössä laatimaa mallisuositusta mm. laitoksen ja kiinteistön vastuiden, vesihuollon virheen ja hinnanalennuksen sekä hulevesien viemäröinnin osalta. Ehtoihin on päivitetty myös liittymismaksujen palautuskelpoisuuden muutos sekä henkilötietojen suoja-asiat.

Uudet 1.6.2020 voimaan tulevat vesihuollon yleiset toimitusehdot ja liittymissopimukseenne liittyvät sopimusehdot korvaavat aikaisemmat, eivätkä aiheuta toimenpiteitä. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, tulee siitä ilmoittaa vesihuoltolaitokselle kirjallisesti tai sähköisesti 31.3.2020 mennessä.

Lahti Aqua Oy:n kotisivuilta (henkilöasiakkaat/tietoa laskutuksesta) ladattavissa olevissa toimitus- ja sopimusehdoissa on merkitty punaisella muuttuneet kohdat. Mikäli dokumentit halutaan paperisena, tulee olla yhteydessä Lahti Aqua Oy:n asiakaspalveluun sähköpostilla lahtiaqua@lahtiaqua.fi tai puhelimitse 03 851 590.

 

Kiinteistön vastuu


Vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön vastuuraja on tontin rajalla, ellei liittymissopimuksessa ole muuta sovittu. Tällöin kiinteistön tulee itse huolehtia omien vesi- ja viemärijohtojen toimivuudesta kustannuksellaan. Erityisesti yli 50 vuotta vanhat ja huonokuntoiset vesijohdot ja viemärit voivat olla riski sekä kiinteistölle että ympäristölle.

Rankkasateiden lisääntymisen vuoksi on varauduttava viemäritulviin ja niiltä suojautumiseen. Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Kiinteistön tulee suojata padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa vahinkojen välttämiseksi.


Häiriötilanteiden tiedotus


Vesihuollon häiriötilanteista Lahti Aqua Oy tiedottaa verkkosivuillaan ja vaikutusalueen asukkaita tekstiviestitse. Jos puhelinliittymä on salainen, prepaid tai yrityksen omistuksessa, voi asiakas käydä lisäämässä tiedot asiakasportaaliin https://lahtiaqua.ums-asiakasportaali.fi/. Vesihuollon vikailmoitukset otetaan vastaan Lahti Aqua Oy:n päivystävään (24 h) numeroon 0800 308 08.


Asiakaspalvelu ja tiedotus


Lahti Aqua Oy vastaa Hollolan vesihuoltolaitoksen operointitehtävien lisäksi asiakaspalvelusta sekä tiedotuksesta.

Hollolan vesihuoltolaitos tiedottaa erikseen mm. kunnan vesihuoltoon liittyvistä päätöksistä. Sähköisinä tiedotuskanavina käytetään Hollolan kunnan verkkosivuja ja Facebook-sivuja sekä HollolaNyt-mobiilisovellusta.

 

Hollolan vesihuoltolaitos

vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson
riikka.johansson@hollola.fi 

Lisätietoja:  

www.lahtiaqua.fi

www.hollola.fi

 

Julkaistu: 26.05.2020 14.28