Vesihuollon hinnaston muutos 1.1.2023 alkaen ja varautuminen häiriötilanteisiin

Takaisin

Hollolan vesihuoltolaitos tiedottaa hinnaston muutoksesta 1.1.2023 alkaen sekä varautumisesta vesihuollon häiriötilanteisiin.

Hinnaston muutos

Vesihuoltolaitoksen vedenkulutukseen perustuvat käyttömaksut säilyvät ennallaan, mutta vuotuisia perusmaksuja nostetaan 10 % 1.1.2023 alkaen, jotta laitoksen toimintakustannukset voidaan kattaa paremmin yleisestä kustannusten noususta johtuen ja varautua tuleviin menoihin. Samalla kohtuullistetaan suurimpien kiinteistöjen liittymismaksuja.

Hollolan vesihuoltolaitoksen uusi hinnasto on ladattavissa osoitteesta: https://lahtiaqua.fi/henkiloasiakkaat/hinnastot/

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakkaille on lähetetty Lahti Aqua Oy:n toimittamien laskujen yhteydessä tiedote hinnaston muutoksista sekä vesihuollon häiriötilanneasioista syksyllä 2022. Hinnaston muutoksesta on myös kuulutettu kunnan kotisivuilla 4.10.-8.11.2022 sekä Hollolan sanomissa.

Vesihuollon varautuminen häiriötilanteisiin

Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka häiriöttömyyden eteen tehdään paljon töitä. Lisäksi veden käyttäjät ja kiinteistönomistajat voivat vaikuttaa toiminnallaan ja ilmoittaa havainnoistaan. Lisätietoja vesihuollon häiriötilanteista ja niihin varautumisesta: www.hollola.fi/varautuminen-vesihuollon-hairiotilanteisiin

Talousveden laatu sekä miten käyttäjät ja kiinteistönomistajat voivat vaikuttaa siihen

Hanaveden turvallisuudesta vastaavat vesilaitoksen lisäksi omalla toiminnallaan myös kiinteistöjen omistajat ja veden käyttäjät. Juomavedeksi tai ruoanlaittoon käytettäessä hanavettä tulee juoksuttaa aamuisin ja pidempien käyttötaukojen jälkeen niin kauan, että vesi tuntuu selkeästi kylmältä. Vesijohdoissa pitkään seisovan tai vähän vaihtuvan kylmänkin veden laatu heikkenee. Myös kiinteistön omien vesijärjestelmien kunto voi vaikuttaa veden laatuun. Lisätietoja Hollolan talousveden laadusta vedenkäyttäjien ja kiinteistönomistajien vaikutuksesta Vesilaitosyhdistyksen sivulta, THL:n talousveden sivulta ja www.vesi.fi

 

Julkaistu: 25.11.2022 17.00