Vesihuolto

Kunta vastaa ja kehittää vesihuoltolain mukaisia vesihuoltopalveluja kunnan alueella sekä päättää kunnan vesihuoltomaksuista.

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta ja operatiivisesta toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy.

Lahti Aqua Oy hoitaa Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakkaiden vesihuoltopalvelut, joita ovat vedenjakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus sekä asiakaspalvelu (sisältäen uudet liittymät, laskutus ja tiedottaminen).

Lisätietoja, palautetta ja asiakaspalvelun yhteystiedot ja vesihuollon tarkemmat hintatiedot
Lahti Aquan www-sivuilta.

Vesihuollon toiminta-alueella vapautushakemukset toimitetaan ympäristöviranomaiselle.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa lähtökohtaisesti itse oman kiinteistönsä vesihuollosta. Katso yksityiskaivojen ja jätevesineuvonnan linkit.