Vesihuolto

Kunta vastaa ja kehittää vesihuollosta alueellaan vesihuoltolain mukaisesti sekä päättää kunnan vesihuollon toiminta-alueesta ja maksuista.

Hollolan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja toiminta-alue löytyvät tämän sivun linkkien kautta.

Hollolan vesihuoltolaitos on kunnan erillinen taseyksikkö, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan. Hollolan vesihuoltolaitos omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta. Katso Hollolan vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksen linkki.

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta ja operatiivisesta toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy. Lahti Aqua Oy hoitaa Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakkaiden vesihuoltopalvelut, joita ovat vedenjakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus sekä asiakaspalvelu (sisältäen uudet liittymät, laskutus ja tiedottaminen). Lisätietoja, palautetta ja asiakaspalvelun yhteystiedot sekä vesihuollon hinnastot, yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot löytyvät Lahti Aqua Oy:n www-sivuilta.

Hollolan vesihuoltolaitoksen talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä, jota on riittävästi saatavissa kunnan laajoista pohjavesivarannoista. Pääosa Hollolan viemäröidyistä jätevesistä käsitellään Lahden Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoissa. Hämeenkosken alueella on oma jätevedenpuhdistamo.

Tarkempaa tietoa talousveden laadusta ja käsittelystä sekä jäteveden puhdistuksesta sekä palautetta ja asiakaspalvelun yhteystiedot ja vesihuollon tarkemmat hintatiedot
Lahti Aquan www-sivuilta.

Vesihuollon toiminta-alueella vapautushakemukset toimitetaan ympäristöviranomaiselle.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa lähtökohtaisesti itse oman kiinteistönsä vesihuollosta. Katso yksityiskaivojen ja jätevesineuvonnan linkit.