Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistaminen

Kategoria:
Takaisin

Vesihuoltolain (VhL 119/2001) 8 §:n mukainen kuuleminen ja tiedottaminen

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.5.2016 § 68 päättänyt asettaa toiminta-alueen muutosehdotuksen yleisesti nähtäville vesihuoltolain 8 § mukaisesti ja pyytää tarvittavat lausunnot.

 

Osa-alue

Ehdotettu supistamisalue

Perusteet

Nostava-Herrala

Herrala-Hakosilta-siirtolinjavälin rautatien länsi-/pohjoispuoli

Harvaan asuttu alue, jakeluverkostojen rakentaminen kallista radan länsi-/pohjoispuolelle. Ei ole terveyden- ja ympäristönsuojelun viranhaltijoiden antamien tietojen perusteella merkittävää kehittämistarvetta.

Kukkila-Kalliola-Paimela

Pitkäsillantien loppupää

Harvaan asuttua aluetta, jossa ei ole terveyden- ja ympäristönsuojelun viranhaltijoiden antamien tietojen perusteella merkittävää kehittämistarvetta.

Sairakkala

Aluerajauksen ulkoreunat

Harvaan asuttua aluetta, jonne ei ole rakennettu vesijohtoja. Ei ole terveyden- ja ympäristönsuojelun viranhaltijoiden antamien tietojen perusteella merkittävää kehittämistarvetta.

Kirkonseutu-Pyhäniemi

Kutajärven ympäristö

Maa- ja metsätalousaluetta, joilla ei rakennusoikeutta.

 

Hollolan kunnan hallintosäännön §:n 71 mukaan tekninen lautakunta päättää toimialaansa kuuluvassa lainsäädännössä kunnalle säädetyt asiat. Vesihuoltolain §:n 8 mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen.

 

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:

  1. vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
  2. vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. 

Toiminta-alueen muutosehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 2.6. - 31.8.2016 kunnanviraston aukioloaikoina sekä kunnan verkkosivuilla.

Kunnanvirasto on suljettu 4.7. – 31.7.2016. Nähtävillä olevien kuulutusasiakirjojen lukemisesta sulkuaikana voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 9 – 15, puhelinnumero 044 780 1364. 

Lisätietoja antaa vesihuoltopäällikkö Juha-Pekka Ristola, p. 044 780 1610, etunimi.sukunimi(a)hollola.fi, ja lisätietoja supistamisalueiden valintaperusteista projektipäällikkö Riikka Johansson, p. 040 072 8425, etunimi.sukunimi(a)ramboll.fi. 

Toiminta-alueen muutosehdotusta koskevat kirjalliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 31.8.2016 klo 15.00 osoitteeseen: 

Hollolan kunta, Kirjaamo, PL 66, 15860 Hollola (käyntiosoite Virastotie 3, Salpakangas) tai sähköpostina kirjaamo(a)hollola.fi. 

Kartta toiminta-alue ehdotus (pdf-tiedosto 3,1 Mt) 

Hollolassa 2.6.2016 

Hollolan kunta

Julkaistu: 02.06.2016 13.34