Vesijärven hoitotoimenpiteet kartalla

Kategoria:
Takaisin

Näkymä Kapatuosialta Vesijärvelle

Vesijärven hyväksi tehdyt hoitotoimenpiteet on laitettu kartalle. Karttapalvelun avulla voi helposti perehtyä siihen työhön ja keinoihin, joilla Vesijärveä pidetään kunnossa. 

Palvelussa on esillä kattavasti kosteikot ja laskeutusaltaat sekä niihin liittyvät pohjapadot ja kemialliset käsittelyt. Nähtävissä on perustiedot, kunnostukset sekä valokuva tai video. Samoin hapettimet ja hulevesien käsittelyt sekä alueen muiden järvien kemialliset käsittelyt ovat paikoillaan. Myös vesistöjen hoidon pohjana olevan seurantadatan keräyspisteet ja mm. automaattisten mittausasemien paikat ovat pääosin kartalla. Lisäksi löytyy monipuolisia kartta-aineistoja, mm. osavaluma-alueita, syvyyskarttoja sekä erilaisia maastokarttoja.

Karttapalvelu on osa Yhteisillä aalloilla -hanketta ja sen teknisestä toteutuksesta vastasi Biwatech Oy.

Lisää aiheesta ja linkki karttapalveluun Vesijärvisäätiön uutisessa.

Julkaistu: 18.08.2017 11.56