Vesilain (587/2011) 5. luvun 14 §:n mukainen hakemus veden johtamiselle toisen ojaan

Kategoria:
Takaisin

Hakija: Rudus Oy, Orimattilankatu 180, 15680 Lahti

Kiinteistö, jolla toiminta sijaitsee: Hollolan kunta, Okeroisten kylä, kiinteistö 98-435-24-3 (Kuusistonmetsä)

Hakemuksen sisältö: Rudus Oy:llä on lumenkaatopaikka (ei vielä käytössä) kallionottopaikan yhteydessä kiinteistöllä 98-435-24-3. Sulamisvedet tulevat kulkevat metsäojaa pitkin kolmen kiinteistön lävitse Porvoonjokeen. Ensimmäisen kiinteistönomistaja kanssa on asiasta sovittu, mutta kahden jälkimmäisen kiinteistön kanssa asiasta ei ole kyetty sopimaan. Vesilain (587/2011, 5 luku 14 §) mukaan, jos vesien johtamisesta toisen ojaan ei sovita, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen antaa hakemuksesta oikeuden veden johtamiseen tietyin edellytyksin.

Asiakirjojen nähtävilläolo: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 3.1.-1.2.2017.

Kuuleminen: Niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea varataan tilaisuus tehdä muistutuksia asiasta.

Menettely: Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 31.1.2017 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri, Ulla Kananen p. 044 780 1438

 

Hollolassa 3.1.2017

valvontajaosto

Julkaistu: 03.01.2017 15.53