Vieraslajien torjunta

Vieraslajit ovat ihmisen toiminnan seurauksena luontoon levinneitä lajeja, joista osa voi aiheuttaa mittavia haittoja.

Vieraslajit leviävät herkästi ja kaventavat luonnon monimuotoisuutta.

Vieraslajit ovat eliölajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille ihmisen mukana. Vieraslajeja ovat mm.
- jättiputki
- jättipalsami
- espanjan siruetana

Vieraslajilain (1709/2015) mukaan vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön.

Vieraslajien torjuntaa tulee tehdä monella tapaa. Torjunta-aineiden käyttö on vain yksi monista keinoista, eikä ratkaise yksin ongelmaa. Hollolan kunta poistaa jättiputkea kunnan omistamilta alueilta, sillä pääasiassa vieraslajien poistaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Ympäristönsuojelusta voi pyytää neuvoja ja ohjeistusta torjuntatyöhön. Paljon tietoa löytyy myös Internetistä.

Ilmoita havainnoista
Havainnoista olisi hyvä ilmoittaa netissä Luonnontieteelliselle keskusmuseolle vieraslajit.fi -portaalissa. Tietoja käytetään vieraslajien levinneisyyden seuraamisessa. Kunnan mailla olevista havainnoista voi ilmoittaa kunnan sähköisen palautepalvelun kautta.