Viestintäpalvelu

Hollolan kunnan viestintää kehittää viestintätyöryhmä.

Viestintätyöryhmään on nimetty jäseniä kunnan kaikilta palvelualueilta.

Viestintään liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä työryhmän jäseniin tai tiedottajaan.

Hollolan kunnan viestintää varten on tehty syksyllä 2017 viestintäsuunnitelma. Tutustu suunnitelmaan oheisesta linkistä.

Ryhmän tehtävänä on mm:

  • kehittää kunnan viestintää kokonaisvaltaisesti viestintäpolitiikan linjausten mukaisesti sekä kirkastaa viestinnän merkitystä mm. johtamisessa
  • kehittää sisäistä sekä ulkoista viestintää, erityisesti verkkoviestintää
  • ottaa käyttöön uusia viestinnän keinoja ja kanavia, erityisesti sosiaalisen median kentällä
  • kehittää ja ylläpitää mediasuhteita ym. sidosryhmäyhteistyötä
  • ottaa huomioon parhaat käytännöt viestinnässä Suomessa
  • toimia yhteistyössä LahtiRegionin kanssa matkailu- ja asumisen markkinointiviestinnässä
  • viestinnän vaikuttavuuden seuranta sekä arviointi
  • huolehtia viestinnän resursseista