Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut huolehtii siitä, että asukkaat, palvelujen käyttäjät sekä järjestöt ja muut yhteisöt saavat ajantasaista tietoa

  • kunnassa valmistelussa olevista asioista
  • tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista
  • kunnan palveluista
  • taloudesta.

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.