Viikon 45 kehätieurakointia Hollolassa

Kategoria: Kadut ja tiet
Takaisin

Tilannekatsaus

kehätie

Soramäessä on tällä viikolla jatkettu louhintaa, penkereiden tekoa ja maaleikkausta. Takamaalle on asennettu suuri siltarumpu työnaikaista liikennettä varten, ja paalutukset on aloitettu. Takamaalla tehdään myös massanvaihtoa ja louhitaan kalliota. Okeroisissa asennetaan valaistuksia, sekä tehdään siltojen kansien teline- ja muottitöitä sekä puretaan muottia jo valetusta kannesta. Luhdanjoen sillalla on käynnissä lyöntipaalutustyöt sekä anturan pohjien teko.

Viikko 46 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt:

  • Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
  • Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa'
  • Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
  • Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät
keväällä 2018.

Julkaistu: 09.11.2018 13.48