Vilkasta päätöksentekoa viikolla 20: Messilän kehittäminen, lietteenkuljetus ja iltapäivätoiminnan ryhmäkoko esityslistoilla

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Viikko 20 on vilkasta päätöksentekoaikaa: Messilää kehitetään, lasten iltapäivätoiminnan ryhmäkokoa esitetään nykyistä pienemmäksi ja sako- ja umpikaivolietteen kuljetusta esitetään kunnallistettavaksi.

Kalliola

Poimintoja elinvoiman ja hyvinvointivaliokunnan ja Päijät-Hämeen jätehuollon esityslistalta

Elinvoimavaliokunta 15.5.

Kiventöyryntie asemakaavasta tehdään päätös vireilletulosta 15.5. Alue sijaitsee Kukkilassa Kiventöyryntien yksityistien varrella. Asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluu niin kunnan kuin yksityisten omistuksessa olevaa maata. Pinta-alaltaan asemakaava-alue on noin 33 hehtaaria. Tavoitteena on osoittaa alueelle omakotiasumista.

Messilän kehittäminen vapaa-ajan keskukseksi

Messilää kehitetään pitkällä aikajänteellä 2020-2050 ympärivuotiseksi vapaa-ajan keskukseksi. Elinvoimavaliokunnassa tarkastellaan kunnan ja maanomistaja Kiinteistö Oy Tiirismaan Kylänraitti välistä puitesopimusta. Sopimus on tahdonilmaisu muun muassa asemakaavan laatimisen ja kunnallistekniikan toteuttamiseksi. Näin luodaan edellytykset laajalle ja tasokkaalle koko seudun vetovoimaa lisäävälle matkailurakentamisen hankkeelle. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on useita tuhansia loma-asuntoja ja kylpylähotelli.

Hyvinvointivaliokunnassa iltapäivätoiminnan ryhmäkoon pienentäminen

Hyvinvointivaliokunnalle esitetään 16.5. koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmäkoon alentamista 15 lapsesta 7 lapseen. Tämä koska vaikka kysyntää koululaisten iltapäivätoiminnalle on, paikoin ryhmäkoon vaade ei ole täyttynyt ja hakemuksia on jouduttu hylkäämään – hyvinvointijohtajan esityksen mukaan tilanteeseen kannattaa etsiä nyt johdonmukainen ja tasapuolinen ratkaisu.

Kulurakenteessa päätös tarkoittaisi noin 81 000 euron lisäystä harkinnanvaraisiin palveluihin. Jos hyvinvointivaliokunta hyväksyy esityksen, se tulee voimaan välittömästi, jolloin kevään 2018 hylätyt iltapäivätoimintaa hakemukset voidaan käsitellä uudestaan.

 

Jätehuoltolautakunta päättää sako- ja umpikaivolietteen kuljettamisesta

Päijät-Hämeen jätehuoltolautakunta päättää 16.5. sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen järjestämisestä kaikissa sopimuskunnissaan, myös Hollolassa.

Jätehuoltoviranomainen on tarkastellut nykyisen, kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytyksiä niin kattavien, kohtuullisten ehdoin järjestetyn palvelun kuin alueellisen kehityksen, terveyden ja ympäristön osalta. Erityisen huonosti viranomaisella on tietoa alan yritysten kuljettaman jätteen sijoituksesta. Esimerkiksi Hollolassa kolme yritystä vei vuonna 2016 sako- ja umpikaivolietettä jätevedenpuhdistamolle, kun viranomaisella on tieto 14 kuljetusyrityksen toiminnasta Hollolan kunnan alueella. Kiinteistökohtaiset hintatiedot toimitti kolme yritystä ja esimerkkilaskun neljä yritystä.

Eli vaikka Hollolassa kuljetuspalveluja on kattavasti, viranomainen ei voi varmistua kuljetuspalvelujen luotettavuudesta, syrjimättömyydestä ja kohtuullisuudesta.

Päätös sako- ja umpikaivolietteen kunnallistamisesta tarkoittaisi myös Hollolassa sitä, että kunta järjestää ja Päijät-Hämeen Jätehuolto kilpailuttaa jätteenkuljetuksen järjestelmässä, johon portaittain siirrytään vuosien 2020-2023 aikana.

Julkaistu: 14.05.2018 11.45