Vireillä olevat asemakaavat

Tällä sivulla esitellään kunnassa vireillä olevat asemakaavat, ranta-asemakaavat ja asemakaavan muutokset.

Tutustu vireillä oleviin kaavoihin sivun oikean laidan linkkien kautta. Kaavojen sivujen kautta voi helposti seurata kaavan etenemistä.

Kaavojen julkaisu on siirtymässä uusille julkaisusivuille https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat  Siirtyminen tapahtuu vaiheittain kunkin kaavan prosessin mukaisesti.

Nähtävillä olevat kaavasuunnitelmat  

Vireillä olevista kaavoista nähtäville asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset sekä kaavaehdotukset, joissa on kommentointiaika käynnissä. Myös kaavojen hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta ilmoitetaan. Tieto kaavasuunnitelmien nähtävillä olosta ja nähtävillä oleva aineisto löytyy kaavojen omilta sivuilta. Lisäksi nähtävillä olosta sekä kaavojen hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta ilmoitetaan sähköisellä ilmoitustaululla.