Vireillä olevat asemakaavat

Tällä sivulla esitellään kunnassa vireillä olevat asemakaavat, ranta-asemakaavat ja asemakaavan muutokset.

Tutustu vireillä oleviin kaavoihin sivun oikean laidan linkkien kautta. Kaavojen omien sivujen kautta voi helposti seurata kaavan etenemistä.

 

Nähtävillä olevat kaavasuunnitelmat

Vireillä olevista kaavoista nähtäville asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset sekä kaavaehdotukset, joissa on kommentointiaika käynnissä. Myös kaavojen hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta ilmoitetaan. Tieto kaavasuunnitelmien nähtävillä olosta ja nähtävillä oleva aineisto löytyy kaavojen omilta sivuilta. Lisäksi nähtävillä olosta sekä kaavojen hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta ilmoitetaan sähköisellä ilmoitustaululla.