Vireillä olevat yleiskaavat

Tällä sivulla esitellään kunnassa vireillä olevat yleiskaavat.

Tutustu vireillä oleviin kaavoihin sivun oikean laidan linkkien kautta. Kaavojen omien sivujen kautta voi helposti seurata kaavan etenemistä.

Kaavasuunnitelmien nähtävilläolo

Vireillä olevista kaavoista nähtäville asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset sekä kaavaehdotukset, joissa on kommentointiaika käynnissä.
Myös kaavojen hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta ilmoitetaan.

Tieto kaavasuunnitelmien nähtävillä olosta ja nähtävillä oleva aineisto löytyy kaavojen julkaisusivuilta. Lisäksi nähtävillä olosta sekä kaavojen hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta ilmoitetaan sähköisellä ilmoitustaululla. Linkki löytyvät sivun oikeasta laidasta.

Vireillä olevat yleiskaavat:

Tällä hetkellä ei vireillä olevia yleiskaavoja.

Linkit:

Kaavojen julkaisusivu

Kunnan ilmoitukset

Yhteystiedot:

Pentti Klemetti
kaavoitusarkkitehti
+35844 780 1455