Vireillä olevat yleiskaavat

Tällä sivulla esitellään kunnassa vireillä olevat yleiskaavat.

Tutustu vireillä oleviin kaavoihin sivun oikean laidan linkkien kautta. Kaavojen omien sivujen kautta voi helposti seurata kaavan etenemistä.

 

Nähtävillä olevat kaavasuunnitelmat

Vireillä olevista kaavoista nähtäville asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset sekä kaavaehdotukset, joissa on kommentointiaika käynnissä. Myös kaavojen hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta ilmoitetaan. Tieto kaavasuunnitelmien nähtävillä olosta ja nähtävillä oleva aineisto löytyy kaavojen omilta sivuilta. Lisäksi nähtävillä olosta sekä kaavojen hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta ilmoitetaan sähköisellä ilmoitustaululla, jonka linkki löytyy sivun oikeasta laidasta.

Yhteystiedot:

Pentti Klemetti
kaavoitusarkkitehti
+35844 780 1455