Voimassa olevat yleiskaavat

Sivut ovat päivittämättä. Strateginen yleiskaava on tullut osittain voimaan 7.6.2017 ja osa yleiskaavoista on kumoutunut. Katso Strateginen yleiskaava

Kunnassa on voimassa seuraavat oikeusvaikutteiset yleiskaavat:

Y14: Patiokallion aluetta koskeva Nostavan osayleiskaavan muutos on hyväksytty Hollolan valtuustossa 27.4.2015.

Y13: Vesijärven rantayleiskaavan muutos on hyväksytty Hollolan valtuustossa 28.4.2014.

Y12: Messilän-Tiirismaan osayleiskaava on hyväksytty Hollolan valtuustossa 11.11.2013. Kaavasta valitettiin. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 15.9.2016.

Y11: Heinlammin osayleiskaava on hyväksytty Hollolan valtuustossa 10.1.2011. Kaavasta valitettiin. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksensä 22.5.2013. Salalammin ja tien 140 välisen P-1 -alueen merkinnän osalta osayleiskaavan hyväksymispäätös on kumottu. Muilta osin kaava on tullut voimaan.

Y10: Nostavan osayleiskaavan muutos on hyväksytty Hollolan valtuustossa 24.9.2012.

Y9: Kuntakeskuksen osayleiskaava on hyväksytty Hollolan valtuustossa 23.6.2008. Kaavasta valitettiin. Korkein hallinto-oikeus kumosi 9.3.2012 valtuuston päätöksen Iso-Tiilijärven pohjoispuolen M-1 -alueen osalta. Muilta osin kaava on tullut voimaan.

Y8: Vesijärven rantayleiskaava on hyväksytty Hollolan valtuustossa 18.3.2002. Rantayleiskaavasta valitettiin. Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä valitusasiasta 17.1.2005. Kaavakartalta on rajattu pois alueet, jotka jäivät vahvistumatta hallinto-oikeuksien päätöksillä.

Y7: Miekkiön osayleiskaava on laadittu saman aikaisesti Lahden kaupungin Renkomäen ja Ämmälän osayleiskaavan kanssa. Kaavoitus on tehty yhtenä ja yhteisenä suunnittelutyönä, mutta päätöksenteko on tapahtunut kummassakin kunnassa omaa aluettaan koskien erikseen. Hollolan valtuusto hyväksyi Miekkiön osayleiskaavan 15.11.2010.

Y6: Okeroisten kulttuurialueen osayleiskaava on laadittu yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Kaavoitus on tehty yhtenä ja yhteisenä suunnittelutyönä, mutta päätöksenteko on tapahtunut kummassakin kunnassa omaa aluettaan koskien erikseen. Hollolan valtuusto hyväksyi Okeroisten kulttuurialueen osayleiskaavan 15.2.2010.

Y5: Nostavan osayleiskaava on hyväksytty Hollolan valtuustossa 13.11.2006.

Y4: Kukkilan-Kalliolan osayleiskaava on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa 20.6.1996.

Y3: Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa 1.11.1995.

Y2: Kukonkoivun osayleiskaava on vahvistettu Hämeen lääninhallituksessa 18.3.1993.

Pääjärven oyk: Pääjärven osayleiskaava on vahvistettu Hämeen lääninhallituksessa 10.5.1994

Pääjärven oyk-muutos: Pääjärven osayleiskaavaan on tehty pienialainen muutos, jonka Hämeenkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2006.