Vt 12 - Dronekuvaukset palvelevat myös etätyöläisiä

Kategoria:
Takaisin

Tilannekatsaus

Hankealueen yllä ei ole havaittu pääsiäisnoitia lentelemässä, mutta työmaan kuvaamiseen hankittu drone kylläkin. Dronella otettujen kuvien ja videoiden avulla myös etätyöläiset pääsevät tarkastelemaan työmaan edistymistä.

Riista-aidan rakentaminen on aloitettu Soramäessä. Patiokallion risteyssillalla raudoitustyöt ovat jatkuneet. Lintulantien risteyssillalla on käynnissä sillan kannen teline- ja muottityöt. Ala-Okeroistentien läheisyydessä on asennettu melukaiteita. Okeroisen eritasoliittymän alueella maisemointitöitä. Valaistus -ja telematiikkatöitä tehdään koko hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

• Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
• Riista-aitojen asennustyöt Soramäessä
• Nostavan risteyssillalla sillan kannen valu
• Lintulantien risteyssillalla kannen teline- ja muottityöt
• Okeroisissa melukaiteiden asennustöitä
• Valaistus- ja telematiikkatyöt koko hankealueella

Työmaata kuvataan aktiivisesti dronen avulla. Kuvassa Soramäen eritasoliittymä.

Julkaistu: 14.04.2020 13.38