Vt 12 - Dronekuvaukset palvelevat myös etätyöläisiä

Takaisin

Tilannekatsaus

Hankealueen yllä ei ole havaittu pääsiäisnoitia lentelemässä, mutta työmaan kuvaamiseen hankittu drone kylläkin. Dronella otettujen kuvien ja videoiden avulla myös etätyöläiset pääsevät tarkastelemaan työmaan edistymistä.

Riista-aidan rakentaminen on aloitettu Soramäessä. Patiokallion risteyssillalla raudoitustyöt ovat jatkuneet. Lintulantien risteyssillalla on käynnissä sillan kannen teline- ja muottityöt. Ala-Okeroistentien läheisyydessä on asennettu melukaiteita. Okeroisen eritasoliittymän alueella maisemointitöitä. Valaistus -ja telematiikkatöitä tehdään koko hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

• Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
• Riista-aitojen asennustyöt Soramäessä
• Nostavan risteyssillalla sillan kannen valu
• Lintulantien risteyssillalla kannen teline- ja muottityöt
• Okeroisissa melukaiteiden asennustöitä
• Valaistus- ja telematiikkatyöt koko hankealueella

Työmaata kuvataan aktiivisesti dronen avulla. Kuvassa Soramäen eritasoliittymä.

Julkaistu: 14.04.2020 13.38