Vt 12 Ensimmäiset sillan kannen jännitystyöt onnistuivat

Kategoria:
Takaisin

Patiokallio

Maanrakennustyöt ovat käynnissä miltei koko tielinjan alueella, mutta tällä hetkellä työt painottuvat Takamaalle. Takamaalla tehdään massanvaihtoa, paalutetaan sekä louhitaan kalliota. Myös tulevan yksityistien rakentaminen on käynnissä työmaan kulkuyhteyksien parantamiseksi. Soramäessä valmistellaan tulevan sillan tukien louhintaa sekä rakennetaan penkereitä kohti Takamaata. Okeroisissa tehdään valaistukseen ja telematiikkaan liittyviä töitä. Silloilla on käynnissä anturoiden ja pilareiden rakennustöitä ja vähän aikaa sitten valettu Ala-Okeroisten sillan kansi jännitettiin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

  • Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa.
  • Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
  • Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
  • Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Seuraa hanketta:

liikennevirasto.fi/vt12letke

 facebook.com/vt12letke

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 02.11.2018 13.23