Vt 12 eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien kuvaus

Soramäen ja Nostavan eritasoliittymät:

   

 Nostavan eritasoliittymä

Sujuvampi ja turvallisempi liikenne
Valtatien 12 siirtäminen kulkemaan eteläisempää reittiä parantaa merkittävästi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, koska se ohjaa liikenteen pois Lahden ja Hollolan keskusta-alueilta.

Maantien 167 parantaminen nelikaistaiseksi reilun kolmen kilometrin matkalla varmistaa sujuvan siirtymisen Lahden eteläisen kehätien ja Lahden itäpuolella kulkevan valtatien 12 välillä. 

Elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisen edellytysten parantaminen
Eteläisellä kehätiellä saavutetaan merkittäviä säästöjä kuljetuskustannuksissa, koska nykyisen tien liikennevalojen aiheuttamat pysähdykset jäävät pois. Turvallisemman ja sujuvamman liikenteen myötä myös kuljetusten herkkyys häiriöille pienenee.

Kehätie edistää Nostavan logistiikka-alueen kehittymistä ja luo toimivat, tehokkaat kulkuyhteydet Kujalan ja Lotilan teollisuus- ja logistiikka-alueille.

Maankäytön kehittämisen näkökulmasta Lahden eteläinen kehätie tehostaa Lahden asemanseudun, Askon alueen, Sopenkorven sekä Hollolan keskustan kehittämistä.

Viihtyisämpi asuinympäristö ja pohjaveden pilaantumisen ehkäiseminen
Nykyinen valtatie 12 sijoittuu keskelle Lahden kaupungin keskustaa ja Hollolan kunnan tiivisti rakennettua kaupunkimaista aluetta. Asumisviihtyisyys paranee, kun läpikulkuliikenne ohjataan pois kaupunkimaisilta alueilta, ja liikennemelu, päästöt ja ruuhkaisuus vähenevät liikennemäärien pienentyessä nykyisen valtatien 12 ympäristössä.

Valtatien 12 siirto uudelle eteläisemmälle reitille pienentää pohjaveden pilaantumisriskiä erittäin tärkeällä Salpausselän pohjavesialueella.

Hankkeen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan 275 miljoonaa euroa. Vt 12 Lahden eteläisen kehätien osalta investointikustannuksen arvioidaan olevan 258 miljoonaa euroa ja Mt 167 Lahden eteläisen sisääntulotien 17 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus on 72 % (198 miljoonaa euroa) ja Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan yhteinen rahoitusosuus 28 % (77 miljoonaa euroa).