Vt 12 eteläinen kehätie, kesäkuun kuukausiraportti

Takaisin

Hankkeen yleiskatsaus

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt ovat viimeistelyvaiheessa.

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä koko osuudella. Liipolan tunnelin verhousrakenne on valmistunut.

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) on tehty korjaus- ja viimeistelytöitä. Urakka valmistuu aikataulusta myöhässä. Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo toukokuulta on 96,0.

Hankkeella ei sattunut kesäkuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia. Yhteensä tapaturmia on sattunut 6 kpl. Tapaturmataajuus kesäkuun lopussa on 3,5*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9.


*) tapaturmataajuus=poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden).

Henkilöstövahvuus

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli noin 385 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 91 htkk Lahden seudulla asuvilta työntekijöiltä.

Julkaistu: 01.07.2020 14.31