Vt 12 Hollola - Tämän vuoden ensimmäinen sillan kansi rakennettu

Kategoria:
Takaisin

Tilannekatsaus

Soramäessä on käynnissä riista-aidan asennustyöt. Nostavan eritasoliittymän
risteyssillan kansi valettiin tällä viikolla. Tämä olikin vuoden 2020 ensimmäinen
sillan kannen valu. Nyt on kaikkien hankeosalle rakennettavien eritasoliittymien
risteyssiltojen kannet valettu. Patiokallion risteyssillalla raudoitustyöt ovat
jatkuneet. Luhdanjoen sillan läheisyydessä on asennettu meluesteitä. Lintulantien
risteyssillalla on käynnissä muotti- ja raudoitustyöt ja Okeroisten eritasoliittymän
alueella tehdään maisemointitöitä. Valaistus -ja telematiikkatöitä tehdään koko
hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

• Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä,
kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
• Riista-aitojen asennustyöt Soramäessä
• Tikkakalliontien ja Patiokallion risteyssiltojen kansien valut
• Lintulantien risteyssillalla muotti- ja raudoitustyöt
• Valaistus- ja telematiikkatyöt käynnissä koko hankealueella
• Liikennemerkkien ja opasteiden asennustyöt

Seuaa hanketta:

vayla.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke
twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 17.04.2020 16.24