Vt 12 - Hollolassa murskaustyöt saatu päätökseen

Kategoria:
Takaisin

Tilannekatsaus

Hirvikalliolla murskaustyöt saatiin päätökseen, nämä olivatkin hankeosamme
viimeiset murskaukset. Lintulantien risteyssillalla jatkuvat sillan telinetyöt.
Okeroisissa valettiin Porvoonjoen siltojen siirtymälaatat. Kosen maantiesilta on
nyt purettu, sillasta saatu purkubetoni hyödynnetään hankkeeseen kuuluvien
teiden rakenteisiin. Ala-Okeroistentien läheisyydessä käynnistyivät melukaiteiden
asennustyöt. Valaistus -ja telematiikkatöitä tehdään koko hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


• Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
• Riista-aitojen asennustyöt Soramäessä
• Nostavan ja Patiokallion risteyssilloilla kannen raudoitustyöt
• Lintulantien risteyssillalla kannen teline- ja muottityöt
• Ala-Okeroistentien läheisyydessä melukaiteiden asennustyöt
• Valaistus- ja telematiikkatyöt koko hankealueella

Seuraa hanketta:

vayla.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke
twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 03.04.2020 14.01