Vt 12 - Kesän päällystyskausi aloitettu asfalttipohjien teolla

Kategoria:
Takaisin

Tilannekatsaus


Soramäessä on käynnissä riista-aidan asennustyöt. Nostavan eritasoliittymään tulevissa pisaraliittymissä on aloitettu kivityöt. Kesää kohti menemme kovaa vauhtia ja myös päällystepohjien tekoa on päästy aloittamaan. Luhdanjoen sillan teräsrakenteiden maalaustyöt ovat käynnissä, tämä aiheuttaa liikennejärjestelyjä Nostavantiellä. Lintulantien risteyssillalla on käynnissä kannen muotti-, raudoitus- ja varustelutyöt. Okeroisten eritasoliittymän läheisyydessä tehdään meluesteiden asennustöitä sekä maisemointitöitä. Liikennemerkkien ja opasteiden asennustyöt sekä valaistus- ja telematiikkatyöt käynnissä koko hankealueella.


Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

  • Nostavatiellä alennettu nopeusrajoitus (30 km/h), toinen ajokaista suljettu ja liikenteen pysäytyksiä, johtuen Luhdanjoen sillan maalaustöistä
  • Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
  • Louhintaa Hirvikalliolla 4.–5.5.2020 klo 8–18.00 välisenä aikana
  • Lintulantien risteyssillalla kannen varustelua ja valu
  • Riista-aitojen asennustyöt Soramäessä
  • Valaistus- ja telematiikkatyöt
  • Liikennemerkkien ja opasteiden asennustyöt

Lue lisää: vayla.fi/vt12letke

Julkaistu: 04.05.2020 14.24