Vt 12 - Päällysteiden tekeminen aloitettu

Kategoria:
Takaisin

Tilannekatsaus

Työmaalla työskentely on edennyt hienosti ja tien valmistuminen on taas askeleen lähempänä. Nostavan eritasoliittymään tulevissa pisaraliittymissä on saatu kivityöt valmiiksi. Tikkakalliontien risteysillalla on valettu siirtymälaatta ja sääsuoja on asennettu. Vähäjoen ja Luhdanjoen silloilla on käynnissä teräsrakenteiden pintakäsittelytyöt. Luhdanjoen sillalla asennetaan läpinäkyviä meluesteitä. Lintulantien risteyssillalla on purettu sillan muotti ja teline. Patiokallion ja Okeroisten välille on asennettu riista-aitaa. Kesän aikana tehdään tien liikenteelle oton vaatimat päällysteet, nämä päällystystyöt ovat nyt alkaneet Okeroisista. Lisäksi hankeosan alueella on tehty luiskien viimeistelyä, vihertöitä, alueiden maisemointia sekä liikennemerkkien ja opasteiden asennustöitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

  • Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
  • Ala-Okeroistentiellä töiden viimeistelystä johtuvia lyhytkestoisia liikenteenpysäytyksiä
  • Liikennemerkkien ja opasteiden sekä tiekaiteiden asennustyöt
  • Vähäjoen sillan teräsrakenteiden pintakäsittelytyöt
  • Luhdanjoensillalla läpinäkyvien meluesteiden asennustyöt
  • Päällystystyöt käynnissä
  • Luiskien viimeistelyä, metsitystä ja alueiden maisemointia

Seuraa hanketta:

vayla.fi/vt12letke

Julkaistu: 05.06.2020 15.17