Vt 12 - Sää kirkastuu ja tie mustuu!

Takaisin

Hollolan pään urakassa on koko kehätie mustalla pinnalla ja myös Liipolan välitunnelilla alkoivat täyttötyöt – kohta välitunneli peittyy pois näkyvistä. Kesän lähestyessä työt näkyvät taas liikenteessä, kun Uudenmaankadulla on kivetty keskijakajaa. Kehätien suurien töiden osalta on käynnistynyt viimeinen rakentamisen kesä, ja viikkotiedotteen lopussa olevasta videosta näet, miten yksi rakennuskohde on edennyt kahden vuoden aikana. Tarjolla timelapse-video Patomäen tunnelista!

Nostavan eritasoliittymä

Hankkeen päätapahtumat

 • Liipolan välitunnelin täyttötyöt käynnistyneet
 • Hollolan pään urakassa on koko kehätien pituudelta mustaa pinnassa
 • Väylävirasto muistuttaa, että työmaa-alue on edelleen ulkopuolisilta kielletty alue!

Tilannekatsaus

Nostavan eritasoliittymään tulevissa pisaraliittymissä on käynnissä kivityöt. Vähäjoen sillalla tehdään teräsrakenteiden maalaustöitä, useilla siltakohteilla on telineiden ja muotin purkutyöt käynnissä. Patiokalliolla on käynnissä riista-aidan asennustyöt. Hankeosan päällystystyöt ovat edenneet hyvällä tahdilla ja tällä viikolla on päällystetty mm. Hirvikalliolla. Uudella kehätiellä on viikon aikana saatu valmiiksi ensimmäinen päällystekerros (ABK) Soramäki–Okeroinen -välille, eli kyseessä on asfalttipäällysteinen sidottu kantava kerros.

Työmaa haluaa taas muistuttaa, että ulkopuolisilla ei ole oikeutta liikkua työmaa-alueella. Työmaa-alueella on lukuisia sulkuaitoja ja varoituskylttejä estämässä pääsyä alueelle. Jokaisen pitää muistaa, että työmaalla voi kohdata useita vaaranpaikkoja.

Viikon työt ja liikennejärjestelyt

 • Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
 • 27.5.2020 klo 9.00–15.00 välisenä aikana Soramäen eritasoliittymässä pysäytetään Tampereen suunnasta tulevaa liikennettä, pysäytyksen kesto enintään 5 minuuttia kerrallaan
 • Riista-aidan ja kaiteiden asennustyöt
 • Vähäjoen sillan teräsrakenteiden maalaustyöt
 • Siltatelineiden ja -muottien purkutöitä useilla siltakohteilla
 • Päällystystyöt käynnissä
 • Luiskien viimeistelyä ja maisemointitöitä

Lahden eteläinen sisääntulotie - tilannekatsaus

Moottoritieltä tulevien ramppien päässä ollut kiertotie purettiin ja maisemoitiin, ja rampeilla tehtiin multauksia. Simolanmutkan ympäristössä tehtiin kiveys- ja kaapelointitöitä.

Viikon työt ja liikennejärjestelyt

 • Kaistarajoituksia ja alennettuja nopeusrajoituksia välillä Renkomäen eritasoliittymä Orimattilankatu
 • Viher- ja kivitöitä
 • Kaapelointitöitä välillä Simolanmutka–Orimattilankatu
 • Tiemerkintätöitä


 Kivipohjia keskijakajaan

 
Seuraa hanketta:

vayla.fi/vt12letke

https://www.facebook.com/vt12letke

https://twitter.com/vt12letke

Julkaistu: 25.05.2020 11.03