Vt 12 - tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Kategoria:
Takaisin

Hankeosa 1A: Hollola, ST-urakka

Tilannekatsaus

Juhannusviikko on sujunut mukavasti töitä tehden, olemme mm. jatkaneet Takamaankalliolla kallion lujitustöitä, Nostavan risteyssillan eristystöitä ja Vähäjoen sillalla teräsrakenteiden pintakäsittelytöitä. Luhdanjoen sillalla asennetaan läpinäkyviä meluesteitä sekä syöksytorvia, ja töistä johtuen on kaistajärjestelyjä voimassa Nostavantiellä. Päällystystyöt ovat jatkuneet ja tiemerkintätyöt on aloitettu päätien osuudelta (Valtatie 12) Okeroisista alkaen. Lisäksi hankeosan alueella on tehty luiskien viimeistelyä, vihertöitä, alueiden maisemointia sekä liikennemerkkien ja opasteiden asennustöitä.
 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

  • Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle kehätielle on suljettu 
  • Soramäessä asennetaan opasteita, töistä johtuen liikennejärjestelyjä ja lyhytkestoisia liikenteenpysäytyksiä
  • Liikennemerkkien ja opasteiden sekä tiekaiteiden asennustyöt
  • Vähäjoen sillan teräsrakenteiden pintakäsittelytyöt
  • Päällystys- ja tiemerkintätyöt jatkuvat
  • Luiskien viimeistelyä, metsitystä ja alueiden maisemointia


Urakoitsija: Destia Oy


 

Julkaistu: 18.06.2020 13.54