Vt 12 Tulevat kiertojärjestelyt ovat hyvällä mallilla

Kategoria:
Takaisin

Dumpperi

  • Hankeosan ensimmäinen sillan kansi on valettu Okeroisissa Ala-Okeroisten sillalla. Valu sujui hyvin ja betonin annetaan nyt kovettua ennen seuraavia työvaiheita.
  • Soramäessä valmistellaan tulevaa kiertotietä. Ensi viikon keskiviikkona 24.10. liikenne siirretään kiertotielle ja Hämeenlinnantien ja Riihimäentien nykyinen risteysalue suljetaan. Risteysliittymä siirretään parisataa metriä Tampereen suuntaan, josta liikenne kulkee kiertoliittymän kautta kiertotielle. Alueella on 50km/h nopeusrajoitus ja kiertotiejärjestelyt on merkitty maastoon selkeästi. Muutoin hankealueella tehdään maaleikkausta, louhepenkereitä ja luiskatöitä.
  • Louhinnat ovat käynnissä Soramäessä, Takamaalla ja Patiokalliolla.
  • Valaistukseen ja telematiikkaan liittyviä töitä tehdään Okeroisissa ja Soramäessä.
  • Vähäjoen ja Luhdanjoen ylikulkusilloilla on käynnissä lyöntipaalutus sekä anturoiden ja pilareiden rakentaminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

  • Keskiviikkona 24.10. otetaan käyttöön Soramäen kiertotie
  • Liikennettä pysäytetään louhintojen takia ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
  • Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
  • Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Seuraa hanketta:

liikennevirasto.fi/vt12letke

facebook.com/vt12letke

witter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 19.10.2018 15.36