Vt 12 työmaalla palattu joulutauolta

Kategoria:
Takaisin

Työt ovat käynnistyneet joulutauon jälkeen hyvin. Rakentamistöiden lisäksi myös
lumityöt ovat pitäneet rakentajien kuntoa yllä, sillä työkohteita on puhdistettu
lumesta useana aamuna.

Kartta

Soramäessä on käynnissä murskaustyöt, minkä lisäksi louhitaan, tehdään valaistuksen ja telematiikan maatöitä, sekä rusnataan, eli poistetaan irtonainen aines kallion seinäpinnoista. Takamaalla paalutetaan ja tehdään maaleikkausta. Silloilla on käynnissä pilari- ja anturatöitä Soramäessä, pilaritöitä sekä radan suojakehikon tekoa Luhdanjoen ja Vähäjoen alueella, sekä työsiltojen rakentamista Okeroisissa. Okeroisissa on tekeillä myös maaleikkaukset, luiskatyöt ja louherakenteiden kanttaukset.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt Hollolassa:

  • Murskaustyö Soramäessä
  • Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, Okeroisissa ja Nostavantiellä
  • Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä
  • Maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä
    ja Patiokallion ympäristössä
  • Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Lahden eteläinen sisääntulotien osalta työmaa on vielä pääosin talvitauolla. Käynnissä olevat työt liittyvät viimeistenkin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien avaamiseen. Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt:

  • Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan
  • Aukeankadun pohjoispuolella rakennetaan kävelyn ja pyöräilyn väylää sekä vesijohtoa
  • Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla rakennetaan vesijohtoa

Seuraa hanketta:

vayla.fi/vt12letke

facebook.com/vt12letke

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 11.01.2019 15.16