Vt 12_Soramäen risteyssillan puomeista yli puolet rakennettu

Kategoria:
Takaisin

Muottipukit

Soramäessä on jatkettu louhintoja Soramäen eritasoliittymän kohdalle tulevan Soramäen alikulkukäytävän osalta. Louhintojen lisäksi alikulkukäytävän rakentamista varten on tehty kuivatustöitä ja hulevesiviemäröintiä. Myös eritasoliittymän risteyssillan pilareita on valettu, ja samalla sillalla on valmisteltu tuen muotti- ja raudoitustöitä sekä tehty täyttöjä ja telinepohjia. Risteyssiltaa pitkin tulee kulkemaan Riihimäentie, joka ylittää kehätien. Takamaalla on lastattu louhetta, ja tulevan Nostavan eritasoliittymän kohdalla on tehty maaleikkausta. Okeroisissa on rakennettu Ulaaninkadun rumpua ja työ valmistuu tällä viikolla. Porvoonjoki ylitetään kahdella sillalla, Ala-Okeroisten silta sijaitsee kehätielle liittyvällä rampilla ja Porvoonjoen silta on itse kehätietä. Viikon aikana Porvoonjoen sillalla on tehty kannen teline- ja muottitöitä.

Tällä viikolla työn alla Hollolassa:

  • Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, Okeroisissa ja Nostavantiellä
  • Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
  • Maarakennustöitä Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä sekä Okeroisissa
  • Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

MT 167 Eteläinen sisääntulotien työmaa on vielä pääosin talvitauolla. Kovat pakkaset keskeyttivät osan käynnissä olevista rakennustöistä, ja pääosin on keskitytty ensi kesän töiden työnsuunnitteluun ja aikatauluttamiseen.

Tällä viikolla työn alla:

  • Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla rakennetaan hulevesiviemäriä.
  • Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla valmistellaan työnaikaisia tukiseiniä hulevesipumppaamon rakentamista varten.

Seuraa hanketta:

vayla.fi/vt12letke

facebook.com/vt12letke

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 28.01.2019 10.14