Vt12: Ajokatu liikenteelle perjantaina 21.12.2018

Kategoria:
Takaisin

Lahden eteläisen kehätien Hollolanpää on muuttunut silmissä! Vuoteen 2018 on mahtunut paljon uusia työvaiheita, onnistumisia, haasteita ja oivalluksia.

Liikennevirasto_jouluinen kartta

Hollolassa on tällä viikolla tehty siltoihin liittyviä valutöitä sekä paalutettu Luhdanjoensillan viimeiset paalut. Takamaalla on jatkunut teräsbetonipaalutus, louhinta ja massanvaihto. Soramäessä on tehty sillan perustustöitä ja louhintoja. Okeroisissa tehdään maaleikkausta, louherakenteiden kanttausta sekä valaistuksen ja telematiikan maatöitä. Työmaa jää joulutauolle, ja tästä on hyvä jatkaa töitä vuonna 2019!

Tulevat työt ja liikennejärjestelyt vko 2

 • Työmaa talvitauolla vk 52-1
 • Murskaustyö viikolla 1 Soramäessä
 • Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, Okeroisissa ja Nostavantiellä
 • Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
 • Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
 • Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Lahdessa on viikolla uurastettu Ajokadulla kadun liikenteelle ottoa varten. Kadulla on ollut käynnissä muun muassa asfaltointi ja liikennejärjestelytyöt sekä sillan kaiteiden asennus. Helsingintien länsipuolella ovat jatkuneet johtosiirtotyöt sekä pilaristabilointi Kukonkosken tulevien siltojen kohdalla. Ali-Juhakkalan sillan luona on aloitettu paalutustyöt, joita jatketaan ensi vuoden puolella. Patomäessä on jatkettu tunneleiden anturoiden valua. Launeen eritasoliittymässä on rakennettu tien louherakenteita ja meluvallia ja jatkettu maaleikkausten tekoa. Maaleikkaukset ovat olleet käynnissä myös välitunnelin kohdalla sekä Kujalassa, jossa etenevät myös siltojen ja paalulaattojen rakentaminen. Louhinta on ollut käynnissä Liipolan tunnelissa, Kujalassa sekä valtatien 4 varrella.

Tulevat työt ja liikennejärjestelyt vko 1 ja 2

 • Liipolan tunnelilouhinta jatkuu 2.1.2019
 • Johtosiirtoja Helsingintien länsipuolella
 • Porvoonjoen pilaristabilointi
 • Paalutustyö Ali-Juhakkalan sillan luona
 • Patomäessä maaleikkaustyöt ja tunnelin anturoiden valu
 • Launeen eritasoliittymässä maaleikkaustyöt sekä meluvallin ja louherakenteiden teko jatkuu
 • Välitunnelilla korjauslouhinnat ja maaleikkaustyöt
 • Valtatiellä 4 louhinta jatkuu ja uusia liikennejärjestelyjä rakennetaan
 • Siltojen rakentaminen jatkuu

Liikennevirasto, Destia Oy, Allianssi; VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy) ja Suomen Maastorakentajat Oy haluavat toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2019!

Julkaistu: 22.12.2018 14.40