Vt12 - Turvallisuusyhteistyö poliisin kanssa tietyöalueella.

Kategoria:
Takaisin

Töitä tehdään kovalla tohinalla, vaikka kesän sateet ovat hiukan hillinneetkin menoa. Tiemerkintätyöt ja kaidetyöt ovat jatkuneet tielinjalla. Betonikiveyksien ja melukivitöiden viimeistelyt ovat käynnissä. Okeroisten risteyssillan alta työsilta on saatu purettua ja sillan luiskien viimeistelytyöt ovat käynnissä. Lisäksi hankeosan alueella on tehty mm. kaidetöitä, liikennemerkkien asennustöitä, tieluiskien viimeistelyä, alueiden maisemointia sekä valaistustöitä.

Kuluneella viikolla Soramäessä liikennemerkkien asennustöiden yhteydessä työmaalla huomattiin, että ohiajavan liikenteen nopeudet 50 km/h-alueella nousivat turhan korkeisiin lukemiin. Työmaa huolestui toteutuneesta turvallisuuden tasosta tietyömaa-alueella ja pyysikin poliisin liikennevalvontaa avuksi. Työmaaväki kiittää poliisia sekä valveutuneita liikenteenkäyttäjiä turvallisen työympäristön luomisesta!


Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

  • Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
  • Työmaateiden purkua
  • Tien kuivatuksen viimeistelytyöt
  • Riista-aidan asennustöiden viimeistelyt
  • Tiekaiteiden asennustyöt
  • Tiemerkintätyöt
  • Valaistustyöt
  • Vihertyöt, luiskien viimeistelyä ja alueiden maisemointia

Lue lisää uutiskirjeestä tästä linkistä.
 

Julkaistu: 31.07.2020 11.08