VT12_Soramäessä kävelyn ja pyöräilyn reitti otettu liikenteelle ennen koulujen alkua

Kategoria:
Takaisin

Soramäen uuden eritasoliittymän alueella ovat viimeistelytyöt loppusuoralla.

Soramäki kävelyn ja pyöräilyn väylä

Eritasoliittymän vaiheittainen liikenteelle otto on alkanut, perjantaista 9.8.2019 alkaen
yleisen liikenteen käytössä on uusi rakennettu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Eritasoliittymä
otetaan ajoneuvoliikenteen käyttöön töiden valmistuttua elokuussa, asiasta tiedotetaan
erikseen. Hirvikallion ja Takamaan alueella silta- ja maarakennustyöt jatkuvat hyvällä
vauhdilla eteenpäin. Vähäjoen sillalla on käynnissä vedeneristystyöt sekä muotin
purkutyöt. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla sekä Okeroisten risteyssillalla
raudoituksia viimeistellään sekä kansien varustelutyöt ovat käynnissä sillä molemmilla
silloilla valmistaudutaan kansien valuun.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt:

  • Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkakeitaan välisellä tiellä etelänpuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin
  • Soramäestä Tampereen suuntaan nopeusrajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyitä
  • Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
  • Soramäen eritasoliittymän alueella viimeistelytöitä
  • Louhintatyöt jatkuvat Patiokallion, Takamaan ja Hirvikallion alueilla
  • Murskaustyöt alkavat Takamaalla
  • Okeroisten risteyssillalla kannen valu
  • Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt käynnissä koko hankealueella

Katso lisää:

vayla.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke
twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 09.08.2019 13.18