Vuoden 2018 viimeiset sivut

Vuodesta 2018 jää mieleen selkeimmin kuntastrategian hyväksyminen sekä kunnan sote-uudistuksen varautumiseen ja riskienhallintaan liittyneet linjaukset ja toimenpiteet. Asiakokonaisuuksien osalta kysymyksessä ei ole asennon korjaus vaan uuden asennon ottaminen. Kokonaisvaltainen ajattelutavan muutos kunnan roolin ja tehtävien osalta sekä tähän liittyen uuden tasapainotilan tavoittelu siten, että kuntalaisten luottamus, henkilöstön jaksaminen ja talous ovat balanssissa.

Vuonna 2018 linjatut strategiset tavoitteet näkyvät entistä vahvemmin kunnan kumppanuusajattelussa. Haluamme olla mukana mahdollistajana, kannustajana ja sparraajana niin, että  jokainen voi kokea merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ja tätä kautta rakentaa omaa hyvinvointiaan. Palvelujen osalta kehitämme erityisesti asiakasnäkökulmaa ja haemme vaikuttavuutta varhaisen puuttumisen mallein. Tekemisen osalta haluamme olla luomassa yhteisöllisyyttä tukevia rakenteita ja tapahtumia sekä  yrittäjyyden osalta tarjota parhaat sijoittumispaikat kehätien varrelta. Asumisessa haluamme olla paremmin saavutettava, viihtyisän asumisen ja kehittyvän kuntakeskuksen kunta.

Kaikessa muutospyörityksessä on helpottavaa huomata, että henkilöstö on pysynyt kiitettävällä tavalla mukana. Uusimman henkilöstön työhyvinvointikyselyn keskiarvo oli 4,9 (asteikolla 1-6).

Olemme odottaneet soteuudistusta yli kaksikymmentä vuotta, joista kymmenen konkreettisesti. Koko tämän odotusajan olemme kyenneet näkemään, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuntalaisten näkökulmasta palvelujen ytimessä, mutta ne ovat jatkuvasti isossa mittakaavassa jakautuneet epätasaisesti ja niiden rahoituspohja on vaikeuksissa. Yhteisestä tilanneanalyysistä huolimatta päätöksien aikaansaaminen on ollut poikkeuksellisen haastavaa.

Kunta on ennakoinut soten tulevaa roolia siirtämällä sote-palvelujen järjestämisvastuun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Tavoitteena on ollut välttää siirtymäaikana päällekkäiset investoinnit ja tulevien toimintatapojen kanssa ristiriidassa olevat ratkaisumallit. Maakunnan poikkeuksellisen heikko rahoituspohja on kansalaisten näkökulmasta edellyttänyt aina mahdollisimman vaikuttavien ratkaisujen toteuttamista – niukat resurssit on onnistuttava kohdentamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Yli 50 % kuntien talousarvioista käyttävän Hyvinvointikuntayhtymän avoimen vuorovaikutuksen puutteet ja ison uudistuksen jatkuva epävarmuus on kuitenkin syönyt luottamuspohjaa ja aiheuttanut turhaa ristivetoa.

Murroksen keskellä kunta on tehnyt rohkean päätöksen panostamalla oman, uuden hyvinvointiaseman rakentamiseen sekä seniorikeskuksen rakentamisen edellytysten luomiseen. Hyvinvointiaseman hankesuunnitelma ja kaava on hyväksytty valtuustossa ja ministeriöltä saatu investointilupa. Omista heikkokuntoisista sote-kiinteistöistä on samaan aikaan tehty myyntipäätökset lähes 15 000 brm2 osuudelta. Tällä toimenpiteellä kunta on pyrkinyt välttämään tyhjäksi jäävien kiinteistöjen riskejä ja pienentämään mittavaa korjausvelkaa taloudellisen tasapainon varmistamiseksi.

Lehti kääntyy ja kohta on vuosi 2019. Tuulisuus tuskin tyyntyy ja turbulenssia riittää. Kuntastrategia on määritellyt raiteet, joten suunta on selvä. Turvallisin mielin kohti tulevaa.

 

Hollolassa 19. joulukuuta 2018

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 19.12.2018 15.01