Vuosi 2020

Tämän vuoden talous jää pakkaselle n. -4,4 milj. euroa. Heikko kehitys johtuu pitkälti sote-menojen huimasta, yli 5 miljoonan euron eli lähes 8 %:n kasvusta sekä verotulojen romahtamisesta. Tämä vuosi luo pitkän varjon myös ensi vuoden talouteen.

Vuoden 2020 talousarvio on tuloksen osalta -1,1 milj. euroa. Vaikka valtionosuudet kasvavat reippaasti ja verotulojenkin arvioidaan tilitysongelmien ratkaisun myötä kohenevan hyvin, sekään ei riitä nostamaan taloutta pinnalle. Miinus on kuitenkin maltillinen.

Ongelmana ei niinkään ole ensi vuoden talous vaan sen jälkeiset vuoden, kun tasapainottavaa valtionosuuden merkittävää kasvua ei enää ole odotettavissa. Ensi vuoden kikyvaikutus ja nelivuotistarkistus ovat kertaluonteisia. Palvelutarpeen kasvu ikääntymisestä johtuen näyttäytyy huomattavasti tulopohjan kasvua reippaampana. Sama johtopäätelmä on luettavissa Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmasta: ”Paikallishallinnon alijäämä syvenee vuosina 2021-2023”.

Talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma ei sisällä palveluverkkouudistusta. Sen osalta edetään valtuuston päättämällä aikataululla, mikä tarkoittaa päätöksiä kevään 2020 aikana. Taustalla on syntyvyyden voimakas aleneminen.

Investointitaso on poikkeuksellisen korkea: 19,3 miljoonaa euroa. Merkittävä osa investoinneista on ns. tulevaisuusinvestointeja: ne kohdistuvat uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen, yritysalueiden rakentamiseen sekä uusiin asuinalueisiin.

Toiminnan kehittämisen painopisteet ovat strategian mukaisia. Palvelujen osalta palvelukulttuurin yhtenäistämisessä, asiakastyön ja palveluprosessien kehittämisessä mikä tarkoittaa mm. hoitopaikkaa 14 pv aikana ja rakennuslupaprosessien aikatavoitteita. Panostuksia löytyy myös joukkoliikenteeseen, työllisyyskokeiluun sekä yhteisöllisen kirjaston rakentumiseen. Kirjastoon on siirtymässä mm. kunnanviraston palvelupiste Piipahlus. Syksyn aikana käynnistetty ja kuntalaisia mukaan kutsunut brändityö saadaan täytäntöönpanovaiheeseen.

Vuonna 2020 saamme käyttöön uutta valtatietä Hollolan osalta n. 6 km. Uuden tien mahdollisuudet kantavat vuosikymmenten päähän. Uusia avauksia sisältyy myös toukokuussa Messilässä vietettävää Horta-villivihannesten valtakunnallisen tapahtumaan. Se on vahvasti valtakunnallisen trendin aallonharjalla.

Lippu korkealla ja vahvasti eteenpäin katsoen.

 

Hollolassa 8. marraskuuta 2019

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 08.11.2019 16.02