Vuosi lähenee loppua


 

Vuosi lähenee taas loppuaan ja on aika katsoa taaksepäin.. ja eteenpäin.

Kuntastrategiaan kirjattujen kriittisten menestystekijöiden osalta kaikilla osa-alueilla on edetty. Tässä poimintoja;

Kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin alkuvuonna, kehätien urakka hyväksyttiin Hollolan osuudelta, Hopeakallion uuden yritysalueen yritysrakentaminen käynnistyi ja Paassilta sai yritysvarauksia, työllisyyspalveluissa otettiin käyttöön uusia välineitä (mm.yritysagenttitoiminta),  kuntakeskusta uudistui toimintapuiston, uusien kerrostalojen, Prisman avaamisen ja valaistuksen osalta, uudet Heinsuon ja Kalliolan avoimen oppimisympäristön koulut aloittivat toimintansa ja kuntaviestintää tehostettiin merkittävästi.

Kunnan talous kyettiin pitämään tasapainoisena, riskejä ennakoitiin perustamalla Tilapalvelu Oy ja myymällä sote-kiinteistöjä, konserniohjausta tehostettiin. Kunnanvaltuusto teki uudistamiseen liittyviä keskeisiä linjauksia päättämällä vanhan terveysaseman myymisestä ja uuden hyvinvointikeskuksen rakentamista ja siihen liittyvästä tontitkaupasta sekä kunnanviraston uudelleenarvioinnista.

Vuoden alusta käynnistynyt Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on uudistanut toimintamalleja ja kyennyt hillitsemään kustannuskehitystä  merkittävästi. Kunnan hyvinvointikoordinaattori on kehittänyt järjestöjen ja  yhdistysten sekä kunnan välistä yhteistyötä, Vesikansan koulun yhteydessä on avattu yhteisökahvila ja kunnan nuorisopalvelut on palkittu valtakunnallisesti kehittämistyöstään. Maaseutukoordinaattori on toiminut kylien kehittämisen innostajana. Myös kuntalaispalaute kunnan palveluista on Arttu2-ohjelman keväällä toteutetun kyselyn pohjalta ollut kuntakeskiarvoa reilusti myönteisempää. Organisaatiouudistuksen myötä kunnassa on kuntavaalien jälkeen aloittanut elinvoimavaliokunta ja hyvinvointivaliokunta.

Henkilöstön kehittämistä on viety eteenpäin KEPPO-työryhmän voimin ja kehittämisestä on myös palkittu työyhteisöjä. Työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on päivitetty kaikissa työyksiköissä ja esimiestyön kehittämisen tukena on ollut ammattikorkeakoulun simulaatiomalli. CAF-laatujärjestelmän (itse)arviointi- malli on levitetty kaikkiin yksiköihin ja Lean-mallilla on kehitetty toimintaa työyksiköissä. Työkykyjohtamisen ja korvaavan työn mallit on otettu käyttöön.

Pieniä askelia yhteiskunnan näkökulmasta, mutta Hollolan näkökulmasta tärkeitä ja merkittäviä. Kaikki tehty työ on vienyt eteenpäin kuntaa valtuuston viitoittamaan suuntaan. Iso kiitos koko henkilöstölle tärkeästä työstä !

Uusi kuntastrategia valmistuu alkuvuonna. Sen valmisteluun on osallistettu kuntalaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja henkilöstöä. Ensi vuonna siirrytään uuden strategian täytäntöönpanoon. Ennakoida voi, että keskeisinä  kehityskohteina jatkavat yritysalueet ja kuntakeskusta, maakunta- ja soteuudistukseen liittyvä ennakointi ja yhteensovittamistyö vahvistuu maakunnallisesti ja elinkeintoimen tulevaisuutta linjataan. Hyvinvoitiaseman rakentamiseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet ja kiinteistötarkastelu jatkuvat. Valtakunnan suurin urheilutapahtuma Jukola luo alkukesään oman värityksensä.

Hyvää ja rauhallista joulun aikaa ja kehitysmyönteistä tulevaa vuotta !

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 21.12.2017 10.45