Vuosiluokkien 5-6 opetus keskitetään ensi lukuvuonna Heinsuon ja Salpakankaan kouluihin

Kategoria:
Takaisin

Sivistystoimialan talousarvioraami vuodelle 2017 on tiukka ja resursseja kohdennetaan.

Perusopetuksen toiminnallinen ja taloudellinen kasvupaine on olemassa. Investointipaineet Keski-Hollolan alueella (Tiilikangas ja Hälvälä), alueen laskenut oppilasmäärä ja kasvava opetuksen tuen tarve, edellyttävät toiminnan jatkuvaa tarkastelua ja erityisopetuksen resurssin käytön osittaista tiivistämistä. Oppilashuollon ja erityisopetuksen kasvupaineet nousevat voimakkaasti vuosiluokista 5 eteenpäin opetuksen vaativuuden kasvaessa. Mikäli siinä ei onnistuta on riskinä se, että yleisopetuksen toimintaedellytykset vähenevät.

Jo vuodesta 2009 valmisteilla ollut yhtenäiskouluprosessi ja siihen liittyvät viimeisetkin investoinnit valmistuvat talousarviovuoden 2017 aikana. Yhtenäisessä perusopetuksessa ei erityisopetuksen resurssia tarvitse hajauttaa ja se voidaan kohdentaa paremmin. Näin ollen, yleisopetukseen käytettävissä olevat resurssit kohdentuvat yleisopetukseen.

Toteutus tarkoittaa käytännössä sitä, että opetuksen toteutuksen ja käytännön järjestämisen osalta, koko maakansan perusopetuksen vuosiluokkien 5-6 opetus siirretään Heinsuon ja Salpakankaan kouluihin. Vesikansan osalta Paimelan vuosiluokat 5-6 sijoitetaan Kalliolan koulun yhteyteen. Ratkaisulla varmistetaan ja parannetaan perusopetuksen oppilashuolto- ja erityisopetuspalvelujen saatavuus ja vaikuttavuus. Tämä luo paremmat edellytykset myös yleisopetuksen resurssin tehokkaalle käytölle. Toteutus on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kaikkien oppilaiden osalta kerralla samanaikaisesti, jolloin opetuksen tasapuolinen toteutus voidaan varmistaa.

Katso sivistyslautakunnan päätös kokonaisuudessaan, § 55.

Julkaistu: 09.09.2016 14.53