Yhdistykset hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä - kyselyn tulokset 2020

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Järjestöt työskentelevät lähellä kuntalaisten arkea. Hollolan kunta keräsi tietoa siitä, miten hollolalaiset yhdistykset / järjestöt ovat tekemässä hyvinvointityötä kuntalaisten arjessa. Sähköinen kysely oli avoinna 19.8-11.9.2020 ja siihen vastasi yhteensä 18 yhdistystä.

Johtopäätöksiä kyselyn tuloksista:

 • Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä (n=18) 50 % oli joko liikunta- tai eläkeläis- ja senioriyhdistyksiä.
 • Yhdistysten tuottama harrastus-, virkistys- ja kerhotoiminta sekä tapahtumat tukevat parhaiten hyvinvointia ja terveyttä.
 • Yhdistyksille on paljon erilaista tietoa, osaamista ja yhteistyöhalua, jota kunta voisi nykyistä enemmän hyödyntää.
 • Yhdistysten toiminta tukee laajasti hyvinvointia ja terveyttä ja on monella tavalla merkityksellistä. Yhdistysten tarjoama monipuolinen toiminta kaikenikäisille on merkittävin hyvinvointia lisäävä tekijä.
 • Osa kyselyyn vastanneista yhdistyksistä auttaa toimeentulosta huolehtimisesta mm.  kertaluonteisilla avustuksilla,  virkistystoiminnalla tai antamalla taloudellista avustusta esim. ruokaan.
 • Osa kyselyyn vastanneista yhdistyksistä tukee työssä jaksamista esim. kannustamalla liikkumaan tai järjestämällä liikuntaa ja osa pyrkii työllistämään esim. paikallisia nuoria tai työttömiä. 
 • Osa kyselyyn vastanneista yhdistyksistä kannustaa osallistumaan esim. lajiliittojen koulutuksiin tai kouluttamalla yhdistyksen ohjaaja- / valmennustehtäviin sekä tarjoaa ennen kaikkea vastapainoa opiskeluun.
 • Yhdistykset tarjoavat laajasti mielekästä vapaa-ajan harrastustoimintaa, huolehtivat terveellisistä elintavoista ja tukevat  vuorovaikutusta ja läheisten hyvinvointia. Yhteisöllisyys lisääntyy merkittävästi toiminnassa mukana olevilla.
 • Ympäristöasiat otetaan huomioon mm. tapahtumien järjestämisessä esim. ruokahävikin vähentämisenä sekä huolehtimalla kierrättämisestä.
 • Yhdistykset tarjoavat erilaista palvelutoimintaa, joita ovat mm. työkokeilua, kuntouttavaa työtoimintaa, rikosseuraamus  palvelupaikan, kirkollisia toimituksia, erilaisia ohjauspalveluita esim. liikuntaan ja muuhun harrastustoimintaan liittyen.
 • Yhdistykset ovat toiminnassaan sitoutuneet Päijät-Hämeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neljään kärkeen, joita ovat mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus ja päihteettömyys sekä terveelliset elämäntavat.
 • Osa kyselyyn vastanneista yhdistyksistä on halukkaita osallistumaan kunnan hyvinvointikertomuksen / -suunnittelun toteutukseen. 

Kyselyn tuloksiin voi tutustua kokonaisuudessaan oheisesta linkistä: Hollolalaiset yhdistykset hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä - kyselyn tulokset 2020 

Lisätietoja tarvittaessa:

Antti Anttonen

hyvinvointikoordinaattori 

Julkaistu: 16.09.2020 09.22