Yhteistyö

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii yhteistyöverkostona, kutsuu alueelle toimivia järjestöjä yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksiin, järjestää tapahtumia sekä toimii viranomaisten ja palvelujen käyttäjien välisenä kanavana.

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii yhteistyöverkostona, kutsuu alueelle toimivia järjestöjä yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksiin, järjestää tapahtumia sekä toimii  viranomaisten ja palvelujen käyttäjien välisenä kanavana.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Erityisesti eläkeläisjärjestöjen kesken yhteistyö on hyvää, tiivistä ja toisia arvostavaa.

Koemme erittäin arvokkaaksi yhteistyön Hollolan nuorisovaltuuston kanssa.
Kyse on yhteisen Hollolamme ja sen kaikenikäisten asukkaiden viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista.

Neuvosto pyrkii myös osallistumaan aktiivisesti Kumppanuusverkosto -hankkeen toimintaan.