Yhteistyöllä tuloksia ilmastohankkeessa.

Takaisin

1,5 asteen kunta -hanke toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton sekä Hollolan, Hartolan, Heinolan, Lahden, Orimattilan ja Padasjoen kuntien kanssa.

Vaikuttavia ilmastotekoja haettiin pelillisin toimin

Monet ovat lähteneet talkoisiin ilmaston ja kestävämmän elämän puolesta. 1,5 asteen kunta – hankkeella haluttiin edesauttaa useampien mukaan tuloa. Hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa kuntalaisten ja päätöksentekijöiden asenteisiin kestävämmän elämäntavan saavuttamiseksi.

Yksi hankkeen päätoimenpiteistä oli kotitalouksien kolmen kuukauden elämäntapakokeilu. Kuntien johtoryhmät ja valtuustot haastettiin lisäksi julkiseen elämäntapatestiin.

1,5 asteen kunta – hankkeen tavoitteena on ollut osallistamisen lisäksi nostaa maakunnan ilmastotyötä esille. Hankkeen aikana ja edistämänä Päijät-Häme sai Hinku-maakuntastatuksen loppuvuodesta 2019 ja kaikki hankkeeseen osallistuneet kunnat ovat nykyään Hinku-kuntia, eli kuntia, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Asukkaat mukaan talkoisiin ja kohti kestävää elämäntyyliä

Päijät-Hämeen liiton vetämän hankkeen tavoitteena oli lisätä asukkaiden tietoisuutta kestävämmästä elämäntavasta ja toisaalta kerätä tietoa siitä, miten hyvin kunnat mahdollistavat tämän.

Toiminta käynnistettiin viestinnällä kokeilujaksosta, kokeiluperheiden haulla sekä avaustapahtumalla, mikä pidettiin yhdessä Marttojen kanssa ruokateemalla. Kotitalouksia saatiin kokeiluun toivottu määrä kaikista kunnista, Hollolasta 3 kotitaloutta. 

Hiilijalanjälkilaskennat toteutettiin kaikille osallistujille. Kotitalouksille järjestettiin kokeilun aluksi työpajat, joissa käytiin läpi laskennan tulos sekä kartoitettiin omat toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseen pelillisin keinoin. Hanke järjesti lisäksi kaksi ylimääräistä työpajaa Hollolassa ja Orimattilassa niille kotitalouksille, jotka eivät mahtuneet varsinaiseen kokeiluun.

Kokeilujaksolle ei oltu asetettu määrällisiä tavoitteita, mutta lopputuloksena kotitaloudet pienensivät hiilijalanjälkeään keskimäärin 9%. Jos sama tahti jatkuu jatkossakin, kotitaloudet saavuttavat tavoitetason vuoteen 2030 mennessä. Kotitalouksissa huomioitavaa on, että kokeilijoiden keskimääräinen jalanjälki oli jo lähtötilanteessa keskivertoa pienempi. 

Hankkeeseen osallistuneet kotitaloudet esittivät työpajoissa yhteensä 64 toivetta yksityiselle ja 100 toivetta julkiselle sektorille. Teemoina olivat asuminen, arkiliikenne, vapaa-aika, matkustaminen, elintarvikkeet ja muu kulutus. Esimerkkinä toiveista ovat mm. verotuksen avulla kulutuksen ohjaus ja kestävän kehityksen mukaisia palveluita.

Toiveena selkeä ilmastojohtaminen

1,5 asteen kunta- hankkeen tavoitteena asukkaiden osallistamisen lisäksi yksi kirjatuista tavoitteista oli konkretisoida ilmastoasioita ja sitouttaa päättäjiä nykyistä vahvemmin pitkäjänteiseen ilmastotyöhön ja toimenpiteiden tekemiseen. Tähän pyrittiin haastamalla kuntien johto elämäntapatestiin ja miettimään tätä kautta omia valintojaan.

Hanke haastoi valtuustot Sitran elämäntapatestiin sekä jakamaan tuloksensa sosiaalisessa mediassa. Kampanjaan saatiin vähän osallistujia, joten esitimme haasteen vielä uudestaan kuntien johtoryhmille ja sitä kautta edelleen valtuustoille. Vastaaminen pyydettiin kuittaamaan sähköisesti. Tätä kautta saatiinkin vastauksia useimmista hankkeeseen osallistuneista kunnista. 

Hankkeeseen osallistujien toiveet kohdistuivat suurimmalta osalta julkiselle puolelle ja kunnissa odotetaankin toimia kunnan johdolta ja sen palveluilta kestävien elämäntapojen mahdollistamiseksi.

Vaikka työtä, kehittämistä ja sitouttamista tarvitaankin vielä paljon, oli hanke kokonaisuudessaan onnistunut ja sai aikaan kauttaaltaan positiivisen vastaanoton ja onnistuneet tulokset. Työ Päijät-Hämeen liitossa ja kunnissa jatkuu jatkossa taas vähän vahvemmalla pohjalla.

 

 

Lisätietoja:

Ulla Lehtinen

ulla.tt.lehtinen@hollola.fi

 

https://www.hollola.fi/ilmastohankkeet

Julkaistu: 12.06.2020 17.03