Yksinyrittäjän tuki – haku alkaa Hollolassa 17.4. klo 9

Takaisin

Hollolan kunta avaa yksinyrittäjien tuen hakulinkin perjantaina 17.4. klo 9.00 ja hakemusten käsittely sekä myöntämisprosessi käynnistyy. Myönnettävä tuki on 2000 euron suuruinen.

Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu asetukseen, jonka valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020. Työ- ja elinkeinoministeriö on määritellyt kuntakohtaisen määrärahan suuruuden kunnan yritysten lukumäärän perusteella. Kokonaisuudessaan määrärahan suuruus on 250 miljoonaa euroa ja siitä Hollolan kunnan osuus on noin 986000 euroa. Hollolan kunta käsitteli asian kunnanhallituksessa ja jätti hakemuksensa ko. valtionavustussummalle 13.4.2020.

Tuen on tarkoitus auttaa yksinyrittäjää selviytymään koronavirus-epidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Haku alkaa samaan aikaan myös Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoella.

Hakemuksien perusteella myönnetään 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi. Yksinyrittäjällä on myös oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä toimii Suomessa ja hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

Yksinyrittäjätuki ja työttömyysturva eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjätukea että työttömyysturvaa.

Jotta hakemusten käsittely ja tuen maksuun saaminen olisi sujuvaa, tulee hakijan täyttää hakemus huolellisesti. Hakemukseen tulee liittää tilinpäätös tai veroilmoitus, verovelkatodistus sekä otteita kirjanpidosta tai tiliotteista, joista käy ilmi yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyminen 16.3.2020 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Ajankohtaiset tiedot yksinyrittäjätuen hakemisesta ja myöntämisehdoista löytyvät Hollolan kunnan sivuilta

LADECin verkkosivut sekä palvelunumero 044 702 2700 palvelevat kaikkia LADECin toiminta-alueen kuntia. Lue lisää Ladecin sivulta!             

Julkaistu: 16.04.2020 20.39