Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä päivähoidossa.

yksityisen hoidon tuki

Tukea voi saada vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.
Lapsikohtainen yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan yksityisen päivähoidon tuottajalle: yksityiselle päiväkodille, perhepäivähoitajalle tai kotiin palkatulle hoitajalle.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä.

Tukea haetaan Kelan lomakkeella.

Perhe huolehtii myös kotiin palkattavan yksityisen perhepäivähoitajan työsopimuksesta ja eläkemaksuista.

Yksityisen hoidon kunnallinen lisä

Kuntalisän ehdot 1.8.2020 alkaen ovat seuraavat:

1. Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä 350 € kuukaudessa maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta
2. Kuntalisää maksetaan vain, jos lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa
3. Kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta.

Yksityisen hoidon tuen ja kunnallisen lisän päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela.

Lisätietoja: 044 780 1630