Yksityistalouden betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen

Vähäisiä määriä puhdasta betoni- ja tiilijätettä saa hyödyntää maanrakentamisessa.

Hollolan ympäristönsuojelumääräysten mukaan tähän tarvitsee olla ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Sijoittamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista.

Hyödyntämisestä on tehtävä ilmoitus vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja siinä on hyvä esittää

  • Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
  • betoni- ja tiilijätteen määrä (t/m3)
  • betoni- ja tiilijätteen käyttötarkoitus (tienpohja, piha, kenttä, muu)
  • rakennekuva
  • ko. jätteen alkuperä (jätteen luovuttaja ja paikka)
  • tuleva hyödyntämispaikka (sijaintikartta, osoite, kiinteistörekisterinumero)
  • mahdollinen analyysi jätteen soveltuvuudesta maarakentamiseen.

Ympäristövalvonta arvio ilmoituksen perusteella mahdollisen luvan tarpeen.

Yhteyshenkilöt

Kenttä Jenna, vs. ympäristönsuojelusihteeri
044 780 1438
Kölli Lotta, ympäristönsuojelutarkastaja
044 780 1439