Yksityistalouden betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen

Vähäisiä määriä puhdasta betoni- ja tiilijätettä saa hyödyntää maanrakentamisessa.

Hollolan ympäristönsuojelumääräysten mukaan tähän tarvitsee olla ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Sijoittamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista.

Hyödyntämisestä on tehtävä ilmoitus vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja siinä on hyvä esittää

  • Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot

  • betoni- ja tiilijätteen määrä (t/m3)

  • betoni- ja tiilijätteen käyttötarkoitus (tienpohja, piha, kenttä, muu)

  • rakennekuva

  • ko. jätteen alkuperä (jätteen luovuttaja ja paikka)

  • tuleva hyödyntämispaikka (sijaintikartta, osoite, kiinteistörekisterinumero)

  • mahdollinen analyysi jätteen soveltuvuudesta maarakentamiseen.

Ympäristövalvonta arvioi ilmoituksen perusteella mahdollisen luvan tarpeen.

Ilmoitus toimitetaan kirjaamoon.